AKTUALNOŚCI

Dzień Babci i Dzień Dziadka to dwa różne święta, które co roku obchodzimy o tej samej porze. Wypadają one jedno po drugich, dlatego często ich obchody łączone są chociażby w przedszkolach czy szkołach. Nie zapominajmy jednak, że każdemu z nich przysługuje własny czas na świętowanie! Kiedy świętuje babcia, a kiedy dziadek? Skąd wywodzą się te święta? 

Dzień Babci i Dziadka to święta posiadające stosunkowo krótką historię. Idea utworzenia dnia poświęconego seniorkom pojawiła się w 1964 roku na łamach tygodnika "Kobieta i Życie", który obchody święta seniorki rodziny ustanowił na 21 stycznia. Już rok później święto to uległo popularyzacji przez kolejne magazyny. Na przestrzeni następnych kilku lat pomysł ten zadomowił się na tyle w świadomości odbiorców, że przyjął się na stałe. Obchody Dnia Dziadka prawdopodobnie przywędrowały do nas ze Stanów Zjednoczonych we wczesnych latach 80. minionego stulecia. Jednakże geneza tego święta nie jest do końca jasna. Święto Dziadków ustanowiono na 22 stycznia.

Tradycją związaną z obchodami Dnia Babci i Dziadka jest składanie życzeń i obdarowywanie ich symbolicznymi upominkami. To właśnie z tej okazji wnuczęta w wieku przedszkolnym i szkolnym przygotowują laurki, bukieciki z krepy czy specjalne przedstawienia.

Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny(…)
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Miłośnicy twórczości Adama Mickiewicza ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie 18 stycznia br. odwiedzili Teatr Współczesny w Szczecinie. Trzydziestopięcioosobowa grupa uczniów z klas VII- VIII miała okazję zobaczyć „Pana Tadeusza” w nieco nowoczesnej odsłonie.

Spektakl rozpoczął się od udziału publiczności we wspólnej recytacji pierwszych wersów eposu – inwokacji. Chwilę później, tytułowy bohater w XIX-wiecznym stroju wjechał na scenę na … deskorolce. Na widzów czekały też inne niespodzianki, rapujący Podkomorzy, czy Zosia w indiańskim pióropuszu. Humorystyczne przedstawienie licznych wątków utworu nie pozwalało widzom się nudzić.

Uczniowie ze Starogardu ochoczo skorzystali także z zaproszenia aktorów, by wejść na scenę i zrobić zdjęcie z niedźwiedziem. Adaptacja „Pana Tadeusza” w Teatrze Współczesnym to świetna okazja, by spojrzeć na twórczość Mickiewicza z trochę innej perspektywy.

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego umożliwia otrzymanie darmowej porady prawnika lub doradcy poradnictwa obywatelskiego. Pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Punkty bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łobeskiego.

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest złożenie pisemnego oświadczenia, że otrzymujący darmową poradę nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w
  • postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
  • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

WiK Resko informuje o kolejnej, tym razem planowanej, przerwie w dostawie wody. Powodem tego wyłączenia jest obecnie realizowany remont ul. Sportowej.

Spółka „ Wodociągi i Kanalizacje" w Resku informuje, że w dniu 20.01.2020 r. od godz. 8.00 - 16.00 w miejscowości Resko ulica: Woj. Polskiego od bud. nr 2 do bud. nr 7 i bud. nr 72 i 73, Sportowa, Kopernika, Olsztyńska bud. nr 3 i 4, oraz Kościuszki bud nr 14 c wystąpi przerwa w dostawie wody

Powstałe utrudnienia związane są z remontem istniejącej sieci wodociągowej. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Już ponad 2 tygodnie trwa układanie herbu miasta przy ul. Jedności Narodowej w Resku. Kamienna mozaika powstaje przy zejściu do rzeki Regi.

Wspomniana inwestycja wchodzi w zakres prac związanych z projektem "Przebudowa oraz rozbudowa ulicy Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega". Więcej informacji o projekcie: http://www.resko24.pl/aktualnosci/2897-przebudowa-zejscia-przy-ul-parkowej-zbliza-sie-ku-koncowi.html

Wielka kamienna układanka już coraz bardziej przypomina herb Reska. W tej chwili trwa układanie kostki wokół wielkich, kamiennych listków - które powstały w jednym z lokalnych zakładów kamieniarskich w Resku.

Jest to bardzo czasochłonne zajęcie, w przypadku tak skomplikowanego kształtu, praktycznie każda kamienna kostka wymaga indywidualnego dopasowania. Czekamy na efekt końcowy.

Dzisiaj (16.01) w Resku doszło do awarii głównej magistrali wodociągowej przebiegającej pod ul. Wojska Polskiego. W związku z tym, praktycznie w całym Resku wystąpiły przerwy w dostawie wody.

Jak nas poinformował Paweł Manowiec - prezes spółki WiK Resko, doszło do rozszczelnienia głównej magistrali wodociągowej. Miejsce awarii zostało już zlokalizowane, w tej chwili na ul. Wojska Polskiego, nieopodal skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej trwa usuwanie skutków awarii.

Woda powinna pojawić się w kranach około godz. 14.30. W związku z awarią, po wznowieniu dostaw wody, zaplanowano płukanie sieci.

Resko24.pl

Uczniowie Zespołu Szkół w Resku, jak co roku brali udział w ogólnoświatowej akcji pt. „Maraton pisania listów”, organizowanej przez Amnesty International. W tym roku przedstawiono 10 przykładów, w których zostały naruszone prawa człowieka.

Na forum szkoły pojawiła się gazetka, na której można było znaleźć niezbędne informacje, dotyczące poszkodowanych osób. Nasza szkoła nie była obojętna na krzywdę ludzką, uczniowie pisali listy. Udział w akcji nie miał ograniczeń wiekowych, dlatego można było spotkać się z listami pisanymi przez dzieci z klas IV jak przez młodzież z klas ponadpodstawowych.

Celem akcji było zapobieganie naruszeniom praw człowieka, poprzez pokojowe akcje obywatelskie- od pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, po realną pomoc finansową.

Jak już wcześniej informowaliśmy, dawny zarząd spółki lekarskiej "COR" zakończył swoją działalności z końcem 2019 roku. Począwszy od stycznia 2020 roku, Podstawową Opieką Zdrowotną przy ul. M. Cassino w Resku zarządzają nowi właściciele.

Pierwsze wrażenia mogą wskazywać, że zmiany są niewielkie - nawet nazwa spółki "COR" pozostała niezmieniona. Spółka lekarska "COR" w całości została przejęta przez nową spółkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pacjenci mogli uniknąć wielu zbędnych formalności.

- Pojawiły się również pierwsze zmiany i będzie ich jeszcze więcej z korzyścią dla naszych pacjentów - zapewnia nas w rozmowie Ariel Szczotok, jeden ze współwłaścicieli przychodni w Resku.

Od lutego rusza stanowisko do rejestrowania pacjentów, wcześniej ten obszar nie był wydzielony i zajmowały się tym pielęgniarki. Z początkiem lutego swoją pracę rozpoczyna rejestratorka medyczna. Pojawili się nowi lekarze, m.in lek. med. Piotr Janik i lek. med. Alina Sobieraj-Basiewicz - pediatra.

W przychodni nadal będą pracowali lekarze którzy już wcześniej przyjmowali pacjentów z terenu gminy Resko, będzie to lek. med. Renata Zimny - pediatra, lek. med. Roman Krzykacz - pediatra oraz lek. med. Maria Paprocka-Wall - reumatolog. W obecnym składzie zabraknie lek. med. Ewy Niedźwieckiej, która przez wiele lat pracowała w przychodni w Resku. Niedawno współpracę z przychodnią rozpoczęła położna Iwona Sosnowska.

W piątek, 10 stycznia 2020 r. poznaliśmy wyniki jesiennego naboru w Programie Społecznik na inicjatywy w ramach I filaru – Mikrodotacje i II filaru. Takie dotacje otrzymały również stowarzyszenia działające na trenie gminy Resko.

Regionalne Inicjatywy Obywatelskie (o zasięgu regionalnym i powiatowym), które będą realizowane na terenie województwa zachodniopomorskie w terminie 1 lutego – 31 lipca 2020 r. Łącznie w jesiennym naborze w obu filarach złożono 1175 wniosków.

W sumie dofinansowanie otrzymały cztery stowarzyszenia działające na terenie gminy Resko. Stowarzyszenie "Nasze miejsce na ziemi" działające w Ługowinie, otrzymało 4000 zł dotacji na organizację dużej imprezy sportowo - integracyjnej pod hasłem "Bądź fit razem ze mną".

 

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x