AKTUALNOŚCI

10 października 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyło się coroczne Święto Seniorów zorganizowane przez Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Resku.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Koła Ludmiła Porębska witając gości, a w szczególności panie Czesławę Sobuś i Walentynę Okrzyńską – jubilatki październikowej uroczystości. Część artystyczna była wstępem do uroczystych obchodów Dnia Seniora, a na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Resku oraz członkinie chóru „Kanon” pod dyrygenturą pani Cecylii Degler.

Pani Ludmiła przywitała i przedstawiła zaproszonych gości:
- Przewodniczącą Rady Miejskiej w Resku panią Renatę Kulik
- Burmistrza Reska pana Arkadiusza Czerwińskiego
- Wicestarostę Powiatu Łobeskiego panią Grażynę Karpowicz
- Radnych Powiatu Łobeskiego: panów Andrzeja Gradusa i Józefa Leśniaka
- Przewodniczącą Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Łobza

Po ilości służb ratowniczych jakie zostały skierowane do Łabunia Wielkiego, można było podejrzewać, że wydarzyło się coś naprawdę groźnego.

Około godz. 9, mieszkańcy jednego z bloków zauważyli duże zadymienie. Obawiając się, że może to być pożar zaalarmowali straż pożarną. Do Łabunia Wielkiego zadysponowano zastępy straży pożarnej z Reska i Łobza, zespół ratownictwa medycznego i policję.

Jak się okazało, przyczyną całego zamieszania był garnek z potrawą pozostawiony na kuchence bez dozoru. Można stwierdzić, że mieszkaniec urządził sobie ogniste gotowanie. Jak nam się udało ustalić, wcześniej kilkakrotnie dochodziło do podobnych sytuacji w tym lokalu mieszkalnym.

Ostatecznie w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przygotowywana potrawa niestety nie nadawała się już do spożycia.

Dzień Edukacji Narodowej , to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określane jako – Karta praw i obowiązków nauczyciela. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się akademia z występami artystycznymi i podziękowaniami dla wszystkich pracowników .

Uroczyste spotkanie odbyło się na hali sportowej – prowadzącym akademię była Julia Zdunek, uczennica z klasy VI. Swą obecnością zaszczycili nas : Burmistrz Reska – pan Arkadiusz Czerwiński, Inspektor do spraw oświaty i ochrony zdrowia, pani Mariola Słodkowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Resku – pani Renata Kulik oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły.

Pan Arkadiusz Czerwiński wręczył Nagrody Burmistrza Reska. Otrzymali je : nauczycielka nauczania zintegrowanego , pani Izabela Mieczaniec oraz dyrektor szkoły, pani Ryszarda Czaban. Następnie pani dyrektor zaprosiła na scenę wszystkich pracowników szkoły , aby wręczyć Nagrody Dyrektora oraz podziękowania za ciężką pracę .
Po zakończeniu części oficjalnej nastąpił czas na występy.

Dzięki kolejnemu dofinansowaniu, jakie uzyskała gmina Resko, będzie można porawić bezpieczeństwo i dostępność przestrzeni publicznej. Gmina Resko otrzymała środki w łącznej kwocie : 1.132.433,63zł!

W ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Gmina Resko złożyła wniosek na :

- przebudowę ul. Borków – dofinansowanie w kwocie 695.740,84zł;
- oświetlenie ul. Boh. Monte Cassino – dofinansowanie w kwocie 79.810,14zł;
- zakup i montaż kamer monitoringu – dofinansowanie w kwocie 17.000,00zł;
- zakup wyposażenia i promocję – 339.882,65zł.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło rano w poniedziałek, 15 października. Przypadkowi świadkowie dostrzegli, że na polu byk atakuję mężczyznę, natychmiast ruszyli z pomocą, próbowali odstraszyć rozjuszone zwierzę.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, poszkodowanym okazał się 62 letni mężczyzna, który został zaatakowany przez byka i doznał rozległych obrażeń ciała. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Obrażenia mężczyzny okazały się na tyle poważne, że jeszcze przed przyjazdem ratowników był już reanimowany. Zespół ratownictwa medycznego kontynuował zabiegi reanimacyjne, niestety nieskutecznie.

- Około godz. 8, wpłynęło do nas zgłoszenie, że zespół ratownictwa medycznego potrzebuje pomocy w miejscowości Łosośniczka. Poszkodowanym był właściciel bydła, który został zaatakowany przez byka. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy straży pożarnej OSP Łosośnica i OSP Resko. Docelowo nasze działania miały polegać na zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca oraz pomocy w przetransportowaniu pacjenta. Niestety okazało się, że mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - powiedział mł. kpt. Grzegorz Paluch, oficer prasowy KP PSP w Łobzie.

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. (Konfucjusz)

Święto Edukacji to dzień szczególny zarówno dla nauczycieli, dyrektorów, jak i wszystkich pracowników oświaty. 12 października odświętnie ubrani uczniowie od rana składali życzenia, symbolicznie wyrażając podziękowania w postaci miłych słów, gestów, upominków. Punktem kulminacyjnym był apel z udziałem wszystkich wychowanków kl. I- VIII SP, III Gimnazjum, I-II LO oraz I-II Szkoły Branżowej, dyrekcji, nauczycieli.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m. in. Burmistrz Reska p. Arkadiusz Czerwiński, przewodnicząca Rady Miejskiej p. Renata Kulik, inspektor ds. oświaty, p. Mariola Słodkowska, przewodnicząca Rady Rodziców p. Wiesława Stelmach, ks. Proboszcz Marian Kaptur. Swoją obecnością zaszczycili również emerytowani pracownicy szkoły, wśród nich dyrektorzy. Rozpoczęto tradycyjnie wprowadzeniem sztandarów i odśpiewaniem hymnu państwowego. Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie nagród najbardziej zasłużonym dla oświaty w Resku. Nagrodę z rąk burmistrza Reska otrzymał dyrektor p. Dariusz Siemasz, oraz nauczycielki - panie Bożena Meger, Ewa Kurzyk i Joanna Murat. Dyrektor uhonorował również swoimi nagrodami wicedyrektorów, a także grupę nauczycieli szczególnie angażujących się w życie szkoły. Po części oficjalnej, ciepłych słowach skierowanych do wszystkich pracowników ze strony zaproszonych gości, przyszedł czas dla najmłodszych uczniów – wychowanków nauczania zintegrowanego.

dzienedukacji16Ponad 690 tys. nauczycieli dziś (14 października) obchodzi swoje święto. Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by przyjrzeć się ich pracy. Ile czasu poświęcają naszym dzieciom oraz z jakimi zmianami muszą się mierzyć.

Jest to święto państwowe. W szkołach organizowane są uroczystości i imprezy. Podczas nich składane są życzenia i podziękowania nauczycielom oraz wszystkim osobom związanym z oświatą. W 2018 roku święto nauczycieli przypada w niedzielę. Dlatego uczniowie skałdali życzenia dwa dni wcześniej.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, Redakcja Resko24.pl pragnie złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pomyślności w zdobywaniu nowych doświadczeń, wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.

dowod rejestracyjnyOd pierwszego października kierowcy samochodów nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia OC. Policjanci dane będą sprawdzać w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Dowody nadal będą potrzebne podczas wizyty na badaniu technicznym, przy sprzedaży auta oraz podczas wyjazdu za granicę. Aby bezproblemowo jechać autem trzeba mieć uprawnienia do kierowania pojazdem.

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu. Do tej pory dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie.

Od 1 października 2018 r. - w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego – uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym.
Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma - podobnie jak dotychczas - pokwitowanie. Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

DZIEN RATOWNICTWA 2018 100013 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni, to osoby, które starają się dotrzeć na czas, wszędzie tam, gdzie jest zagrożone ludzkie życie. Często ryzykują własne życie i zdrowie, by tylko dotrzeć do potrzebującego i udzielić mu pomocy. Dzisiaj jest ich święto, które zapoczątkowane zostało równe 10 lat temu.

Dzień Ratownictwa Medycznego to świetna okazja, by poświęcić chwilę uwagi dla pracy ratowników. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, jaka ciąży na nich odpowiedzialność i jak bardzo muszą być odporni na stresujące sytuacje. Tymczasem to właśnie oni pojawiają się najczęściej jako pierwsi na miejscach wypadków i udzielają pierwszej pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują! Niemal każdego dnia widujemy karetki pędzące na sygnale, ustępujemy im miejsce na drodze, by mogli sprawnie przejechać, oni jadą na ratunek!

W Resku stacjonują ratownicy medyczni, którzy wchodzą w struktury Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ich podstacja mieści się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Nasz posterunek Ratownictwa Medycznego działa w systemie zintegrowanego Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Resku pracuje całodobowo dwu osobowy zespół podstawowy, tzw. karetka "P", siedem dni w tygodniu. Ratownicy medyczni obsługują rozległy teren, oprócz powiatu łobeskiego ratownicy interweniują wszędzie tam gdzie zaistnieje taka potrzeba.