AKTUALNOŚCI

Październikowa sesja Rady Miejskiej obfitowała w tematy ważne dla każdego mieszkańca gminy Resko. Najwięcej emocji wzbudzały tematy związane z gminną oświatą.

Zaraz na początku sesji wręczono dyplom od marszałka województwa, dla pani Ewy Garbarczyk za udział w konkursie na Sołtysa Roku. Kolejnym miłym akcentem były podziękowania dla pana Adama Szatkowskiego. Burmistrz Reska złożył serdeczne podziękowania panu Adamowi Szatkowskiemu za pielęgnowanie historycznych wartości, promowanie patriotyzmu, tolerancji i wzajemnego szacunku, więcej w artykule: http://resko24.pl/aktualnosci/2814-podziekowania-dla-prezesa-klubu-szkol-westerplatte.html.

Sprawozdania Komisji

Zaraz po tym wystąpieniu Jan Czaban, przewodniczący Rady Miejskiej przeszedł do kolejnych punktów. Swoje sprawozdania przedstawili członkowie komisji. Jak pierwsza swoje sprawozdanie odczytała radna Anna Sołonyna, Komisja Zdrowia i Polityki Socjalnej (od 15:55), następnie radny Sławomir Bus, Komisja Rolnictwa (od 16:52). Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (od 18:41) przedstawiła Wioletta Kurdziel. Informacje z posiedzenia Komisji Budżetowej (od 27:34) przedstawił Roman Poniecki.

Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński przedstawił informacje (od 33.44) o działaniach podjętych między sesjami, o podmiotach wskazanych do przyjęcia skazanych do odpracowania zasądzonych godzin i na temat oświadczeń majątkowych radnych złożonych za rok 2018.

Dzięki świetnej dyspozycji oraz wielkiej pracy na treningach nasza lokalna drużyna znalazła się na pierwszym miejscu równo z drużyną MSZS Świdwin. To pierwsza taka wysoka lokata od 6 lat.

Wygrane wysoko mecze w Dębnie oraz Szczecinie (oba po 10-0) oraz jedna porażka w sezonie (Świdwin musiał wesprzeć się profesjonalnym zawodnikiem żeby dać radę naszej paczce) zaowocowały wysoką punktacją na tabeli po 4 kolejce V wojewódzkiej ligi tenisa stołowego.

- Mamy nadzieję na awans. Dzięki dobremu zgraniu naszej drużyny oraz ciężkiej pracy na treningach jak i poza nimi jesteśmy w szczytowej formie i daje to świetne rezultaty. – Mówi trener i prowadzący drużyny Dariusz Znajewski

W dniu 15 listopada w Łobeskim Klubie Seniora podczas IX Sejmiku Sportu Szkolnego podsumowano osiągnięcia sportowe młodzieży z terenu naszego powiatu zdobyte na arenie wojewódzkiej jak i krajowej.

Najlepszym szkołom we współzawodnictwie sportowym wręczono puchary oraz zestaw piłek, natomiast laureaci w drużynowych zawodach jak i z indywidualnymi osiągnięciami otrzymali grawer tony. Nagrody mieli przyjemność wręczyć laureatom Renata Kulik Starosta Łobeski, Krzysztof Gwóźdź Wicestarosta, Stanisław Kopeć Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, Marcin Kuduk Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, Tomasz Paciejewski Wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz Ryszard Sola Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Łobzie oraz członek powiatowej rady sportu.

Gminę Resko reprezentowali dyrektor ds. oświaty – Mariola Słodkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Starogardzie – Ryszarda Czaban oraz w-ce dyrektor Zespołu Szkół w Resku – Jarosław Kajma.

Najlepszą Szkołą Powiatu wśród Szkół Podstawowych klas IV-VI została Szkoła Podstawowa z Węgorzyna, wśród młodzieży klas VII –VIII Szkoła Podstawowa nr 3 z Łobza, natomiast wśród szkół ponadpodstawowych została Zespół Szkół z Łobza.

Przedstawiciele spółki "COR", wypowiedzieli umowę dzierżawy pomieszczeń od gminy Resko w budynku przy ul. Monte Cassino. Z dniem 31 grudnia br. spółka kończy świadczenia zdrowotne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Resko. W ostatnich dniach, Rada Miejska w Resku podjęła decyzję w sprawie nowego podmiotu realizującego świadczenia zdrowotne.

Dzisiaj już wiemy, że będzie to spółka z terenu województwa mazowieckiego która prowadzi działalność w zakresie różnych świadczeń zdrowotnych, w tym POZ. W Resku ma powstać filia tej firmy, a jeden ze współwłaścicieli pochodzi z terenu gminy Resko. Działalność nowej spółki ma ruszyć z nowym rokiem, a konkretniej od 2 stycznia 2020 roku. Jak nas zapewniał w rozmowie telefonicznej przedstawiciel spółki, w tej chwili trwają prace nad przejęciem świadczeń w sposób, który przysporzyłby pacjentom jak najmniej problemów. Nowa spółka, będzie miała swoją siedzibę w obecnym budynku przychodni.

Jak ustaliliśmy, oprócz spółki z województwa mazowieckiego, swoją ofertę przedstawił szpital z Nowogardu - który prowadzi Zakład Opiekuńczo - Leczniczy na terenie dawnego szpitala w Resku oraz realizuje świadczenia w ramach POZ w Nowogardzie. Rada Miejska w Resku trzykrotnie zwoływała posiedzenie w sprawie nowego operatora, ostatecznie w głosowaniu radni wybrali ofertę spółki z województwa mazowieckiego. Sprawa była pilna, chodziło o zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Resko.

„Kto ty jesteś – Polak mały
Jestem przedszkolakiem,
lat niewiele mam o Święcie Niepodległości opowiem Wam”

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli narodowych.

Dlatego też 8 listopada w Przedszkolu Miejskim im. Kubusia Puchatka w Resku odbył się uroczysty poranek z okazji Narodowego Święta Niepodległości .Wszystkie dzieci tego ważnego dnia ubrane były odświętnie, a na ich piersi widniały kotyliony w barwach narodowych. Gospodarzem uroczystości były grupy „Kłapouszków ” i „ Żabek „pod kierunkiem nauczycielek K. Kaczor i K. Celińskiej.

Do naszego przedszkola przybyli przedstawiciele Komisariatu Policji w Resku Pan sierż. szt. Mariusz Zając oraz Pan st. sierż. Norbert Dobrzański. Pogadanki dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, komu mogę powiedzieć jak się nazywam, a komu nie?…. Nasze przedszkolaki posiadają takie wiadomości i swoją wiedzą podzieliły się z policjantami. Pokazały również, że są odpowiedzialni i wiedzą, jak należy się zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu.

W trakcie spotkania oglądaliśmy także krótkie bajki ilustrujące bezpieczne i nie bezpieczne zachowania. Dzieci otrzymały od zaproszonych gości drobne upominki. Następnie wszystkie przedszkolaki ubrane w kamizelki odblaskowe, udały się na przejście dla pieszych, gdzie wspólnie z policjantami ćwiczyli wszystkie poznane zasady. Największą jednak atrakcją okazał się radiowóz policyjny. Każdy mógł wsiąść za kierownicę, włączyć sygnały dźwiękowe oraz powiedzieć coś przez radiostację. Na koniec spotkania przedszkolaki podziękowały zaproszonym gościom piosenką, wierszem oraz wręczyły upominek.

Z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Resku 11 listopada 2019r. odbyła się msza święta „Za Ojczyznę“, która zakończyła się wspólnym odśpiewaniem czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego delegacja władz samorządowych złożyła wieńce przy pomniku poległych w walce o wolność i niepodległość ojczyzny 1939-1945, przy pomniku - tablicy poświęconej mjr Henrykowi Sucharskiemu oraz na kwaterze wojennej żołnierzy I Armii Wojska Polskiego na cmentarzu w Resku.

Zapalono również znicze na grobie por. Jana Muszyńskiego i ppor. Wiktora Sumińskiego oraz na grobie Powstańca Wielkopolskiego Romana Chatlińskiego.

„Co to jest niepodległość?

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
na Polskę mieli chytre zakusy.
Niestety w końcu im się udało
i zagrabili Polskę całą.
Przez długie 123 lata
nie było nas na mapie świata.
I jak to czasem mówią dorośli
wtedy nie było niepodległości.

Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła
to polski dom, polska szkoła (…)”

Na to pytanie próbowali sobie odpowiedzieć uczestnicy uroczystości Zespołu Szkół w Resku.

Punktualnie o godz. 11.11 zgromadzeni na hali Zespołu Szkół w Resku uczniowie, zaproszeni goście, nauczyciele odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, aby uczcić 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To wielkie święto łączy się z tradycyjnie od lat obchodzonym Świętem Patrona Szkoły Podstawowej w Resku. Gośćmi byli, m. in., proboszcz Parafii NMP ks. Marian Kaptur, członkinie Klubu K-60 w Resku, członkowie Koła Emerytów i Rencistów w Resku, dyrekcja szkoły. O majorze Sucharskim opowiedział zebranym honorowy gość, prezes Klubu Szkół Westerplatte, p. Adam Szatkowski.

Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w klasach 1-3 w szkole podstawowej w Resku, jak zwykle poprzedzone były szeregiem przygotowań. W całej szkole rozbrzmiewały hymny - narodowy i szkolny. W klasach słychać było pieśni patriotyczne. ,,Przybyli ułani pod okienko” do perfekcji opanowane przez naszych najmłodszych uczniów.

Klasa 2b, zebraną z różnych źródeł wiedzę na temat Polski i jej historii, usystematyzowała w formie lapbooków. W tym całym zamieszaniu grupa uczniów, przedstawicieli klas 2 i 3, przygotowywała się do konkursu ,,Wokół Symboli Narodowych”, organizowanego przez IPN Szczecin.

To już piąta edycja konkursu, który wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. W tym roku opanowywaliśmy wiedzę o Polsce Podziemnej. Poznaliśmy postacie bohaterów tego okresu: Irenę Sendlerową, Witolda Pileckiego, Tadeusza Zawadzkiego, Aleksandra Kamińskiego.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x