Pin It

Do dnia dzisiejszego inwestycja Rewitalizacji Rynku w Resku kosztowała 3.376.165,33 zł. Przypomnijmy - w 2014r. Pan Wander Weege przekazał na ten cel 275 tysięcy euro, czyli ponad 1 mln złotych. Pozostałą kwotę musiała dołożyć Gmina Resko z własnych środków.

W 2018 roku Gmina Resko złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich o refundację poniesionych kosztów przebudowy płyty rynku i dofinansowanie na budowę obelisku oraz tablic informacyjnych.

 

Miło nam poinformować, że do zadania Rewitalizacji Rynku w Resku Gmina Resko uzyskała maksymalną wysokość dofinansowania tj. 85% kosztów kwalifikowanych - co stanowi kwotę 1.998.015,35zł. W ramach tej kwoty zostaną zrefundowane wydatki poniesione przez Gminę Resko w latach 2014-2015 na kompleksową przebudowę płyty Rynku, a także zgodnie ze złożonym wnioskiem i zakresem projektu, w 2019 roku zostanie wybudowany na rynku granitowy obelisk oraz tablice informacyjne.

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x