Pin It

Gmina Resko złożyła wniosek w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na przebudowę przystanku na ul. Krótkiej.

Na realizację tego zadania Gmina Resko uzyskała dofinansowanie w wysokości 869.550,91zł.

Projektem budowlanym objęta jest przebudowa oraz rozbudowa drogi - ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres opracowania obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej zniszczonej drogi o nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego na nową nawierzchnie wykonaną z kostki kamiennej granitowej. W ramach całej inwestycji przewiduje się budowę oraz wymianę istniejących zniszczonych nawierzchni chodników wykonanych z kostki betonowej i płyt chodnikowych na nawierzchnie wykonaną z kostki brukowej betonowej oraz z płyt kamiennych uzupełnionych kostką kamienną. Zaprojektowano zatokę autobusową z kostki kamiennej granitowej szarej rzędowej prostopadłościennej.

Nawierzchnię zjazdów przewidziano z kostki kamiennej granitowej rzędowej 15/17 cm. Zjazd do Biedronki wykonany zostanie z betonowej kostki brukowej. W miejscu byłego przystanku autobusowego oraz terenów zielonych zaprojektowano plac wykonany z płyt kamiennych oraz granitowej szarej i czarnej kostki kamiennej rzędowej prostopadłościennej. Na terenie placu przewidziano obszary przygotowane pod przyszłe nasadzenia zieleni.

 

projekt wiaty

fot. Nowa wiata, połać dachową stanowią moduły fotowoltaiczne w technologii typu szkło-szkło przezierne

Od strony zatoki autobusowej przewiduje się ustawienie typowej wiaty autobusowej typu lekkiego. Wiata wyposażona zostanie w moduły fotowoltaiczne bezramkowe wykonane w technologii typu szkło-szkło z krzemowymi, monokrystalicznymi ogniwami fotowoltaicznymi. Wiata wyposażona będzie w podgrzewaną ławkę z oparciem i siedziskiem z drewna. Załączenie funkcji grzania będzie następowało gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 10°C.

Na każdym z krańców ławki zamontowane będą porty USB, umożliwiające podłączenie i ładowanie smartfonów oraz urządzeń mobilnych osób oczekujących na autobus. Oświetlenie wiaty i gabloty informacyjnej będzie w technologii LED. Do sterowania oświetleniem zostanie zainstalowana automatyka, która będzie sterowała oświetleniem w taki sposób aby załączało się ono po zmroku i rozświetlało wiatę w stopniu minimalnym np. 10% docelowego natężenia i zwiększało stopień rozświetlenia wnętrza wiaty po wykryciu zbliżającej się osoby. Automatyka będzie wykrywać wschody i zachody słońca w zależności od pory roku.

W celu poprawy bezpieczeństwa przewidziano innowacyjne zastosowanie Luminescencyjnych (samoświecących) pigmentów do wypełnienia spoin kostki zatoki autobusowej dzięki czemu obszar zatoki będzie dobrze widzialny nawet po zgaśnięciu oświetlenia ulicznego. Efekt luminescencji bardzo dobrze widoczny jest w ciemnym otoczeniu po wygaśnięciu źródła światła.

Dodatkowo świecąca powierzchnia zatoki autobusowej wskaże kierowcy jej dokładną lokalizację w trudnych warunkach pogodowych. W ramach inwestycji przewiduje się także budowę oraz wymianę istniejących zniszczonych krawężników, obrzeży, regulację pionową studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studni telekomunikacyjnych, studni oraz zaworów wodociągowych, zaworów gazowych. W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi także wykonanie systemu oświetlenia ulicznego, skablowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej sieci nN, wykonanie kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Realizacja projektu ma na celu polepszenie warunków bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu transportu publicznego oraz pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.

Resko24.pl/ Urząd Miejski w Resku

Komentarze  

Robert.
+5 # Robert. 2018-10-10 21:06
Wszystko pięknie ładnie ale komu potrzebna taka technologia. Jak jest w Resku i gminie wiele ulic, dróg bardziej wymagających remontu czy chociaż wymiany nawierzchni.
Zgłoś administratorowi
Korba
+10 # Korba 2018-10-10 22:31
Pięknie będzie super ślicznie a dla czego nie pomyślicie o wsiach o chodniku do Ługowiny o naprawie drogi do Iglic do Orzeszkowa Potulin czy Łosośniczki co ? Wszystko w Resku a nam wieśniakom się nie na lezy szkoda że nas tak nisko cenią!!!
Nikt nie mówi że nie ma połączenia między naszymi wioskami a Reskiem autobus szkolny kosztuje gmina płaci za przejazdy gdy wożą dzieci do szkoly a czemu nie może być za darmo dla naszych mieszkańców którzy chcą dojechać do Reska czy z Reska do domu ? Pozdrawiam
Zgłoś administratorowi
Kropka
+2 # Kropka 2018-10-13 12:58
Jak długo to przedtrwa szkoda kasy .
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x