Pin It

Niebezpieczny zakret Starogard 01We wrześniu br. interweniowaliśmy w sprawie niebezpiecznego zakrętu w miejscowości Starogard, gm. Resko. Wspomniany zakręt znajduje się  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152.

Systematycznie na wspomnianym zakręcie, jakiś pojazd wypada z drogi i wpada na chodnik po którym poruszają się piesi. Nie trudno sobie wyobrazić, czym może zakończyć się taka sytuacja. Mieszkańcy chcąc uniknąć niepotrzebnej tragedii, zwrócili się do zarządcy drogi o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. 

W marcu br. mieszkańcy Starogardu zebrali podpisy i wysłali pismo do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. W piśmie wnioskowali o ustawienie barier energochłonnych, które oddzielałyby chodnik od jezdni zwiększając bezpieczeństwo pieszych. Pod koniec kwietnia br. pojawiła się odpowiedż, niestety mało optymistyczna. Zarządca drogi nie widzi możliwości zainstalowania barier energochłonych na zkręcie, ze względu na na zbyt wąski pas drogowy. Trudno się z tym zgodzić, bo akurat w tym miejscu przestrzeni nie brakuje.

Jednocześnie, prawdopodobnie na otarcie łez, czytamy, że zostaną ustawione znaki spowalniające ruch do 30 km/h. W przesłanej korespondencji, zarządca dodatkowo doradza mieszkańcom, aby zwrócili się z prośbą do policji o zwiększenie ilości kontroli drogowych. Więcej informacji w artykule: http://www.resko24.pl/aktualnosci/2315-niebezpieczny-zakret-w-starogardzie-mieszkancy-nie-chca-czekac-az-dojdzie-do-tragedii.html.

Jako redakcja zwróciliśmy się w tej sprawie do Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Pierwszy odpowiedział Urząd Marszałkowski w Szczecinie:

Panie Redaktorze,

Bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców jest dla nas kluczowe, dlatego każdy taki głos jest przez Urząd Marszałkowski wnikliwie analizowany. Decydujący głos ma tutaj jednak Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której zasiadają m.in. przedstawiciele policji czy eksperci w dziedzinie zarządzania infrastrukturą drogową, władze ośrodków ruchu drogowego. Jednym z zadań rady jest opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustawienie znaku B-33 „30” przed tym skrzyżowaniem wymaga opracowania projektu organizacji ruchu i wykonania robót. Za ustawienie znaków odpowiada Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, który zarządza siecią dróg wojewódzkich. Uprzejmie proszę o kontakt w tej sprawie z ZZDW.

Pozdrawiam

Radosław Soćko
Inspektor, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Prasowe

Otrzymaliśmy również odpowiedź od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną uwagi i pytania (data wpływu 10.10.2018 r.) w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 152 w m. Starogard (gm. Resko) w obrębie niebezpiecznego zakrętu (szczególnie dla jadących od strony Świdwina) na wysokości bloku mieszkalnego nr 44, z uwagi na wielokrotne przypadki wjeżdżania z impetem na chodnik przez pojazdy, które na istniejącym niebezpiecznym zakręcie nie zachowują wymaganej i należytej ostrożności oraz nie dostosowują swojej prędkości do istniejących warunków, lekceważąc istniejący znak informacyjny typu D-1 z tabliczką T-6a przedstawia następującą informację i stanowisko:

  1. Powyższy wniosek został rozpatrzony przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego na wyjazdowym posiedzeniu w dniu 23 kwiecień 2018 r. w Białogardzie. Komisja zapoznała się z wnioskiem oraz istniejącymi warunkami drogowymi. Na skrzyżowaniu z drogą gminną droga wojewódzka zmienia kierunek przebiegu. Droga wojewódzka wyposażona jest w jezdnię i chodnik bezpośrednio przy jezdni po jej południowej stronie. Szerokość istniejącego chodnika nie pozwala na ustawienie na nim barier ochronnych. Komisja zarekomendowała poprzedzenie skrzyżowania znakami zakazu typu B-33(30).
  2. W związku z powyższym Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie opracuje jeszcze w roku bieżącym wymagany projekt zmiany istniejącej organizacji ruchu. Po uzyskaniu pozytywnych koniecznych opinii, właściwych organów i po uzyskaniu zatwierdzenia tego projektu przystąpimy niezwłocznie do jego realizacji.

mgr inż. Waldemar Wejnerowski

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

zdw koszalin starogard

Pomimo wcześniejszych interwencji mieszkańców Starogardu, poparcia Burmistrza Reska oraz naszej interwencji, niestety nie zanosi się na poprawę warunków bezpieczeństwa na wspomnianym zakręcie. Nawet zaakceptowane propozycje ustawienia znaków spowalniających ruch w tym miejscu, do dzisiaj nie zostały zrealizowane. Oby obawy mieszkańców, nie okazały się ponurą rzeczywistością. Póki co, pozostaje nam zaapelować do kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności na wspomnianym odcinku drogi.

Resko24.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x