Pin It

„Zwracam się do Państwa w sprawie o wielkim znaczeniu społecznym” – pisze do redakcji Resko24.pl, Prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Polski pisze do nas w swoim liście, o zainicjowanej przez niego nowelizacji Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. – Suwerenna, demokratyczna Rzeczpospolita Polska nie może ignorować zjawiska tzw wykluczenia prawnego.

Jest ono groźna dla trwałości naszej narodowej wspólnoty i godzi w fundamentalne zasady konstytucyjne, takie jak sprawiedliwość społeczna czy równość wszystkich obywateli wobec prawa – zwraca uwagę w liście Andrzej Duda. – Zasadniczym celem tych nowelizacji jest dobro obywateli i umocnienie ich zaufania do własnego państwa – dodaje.

 

Prezydent Duda pochyla się w liście nad losem i sytuacją osób, których nie stać na opłacenie usług prawniczych, a co za tym idzie, wskazuje na ich gorsze położenie, które należy bezzwłocznie zmienić. Wprowadzone przez niego zmiany legislacyjne spowodują, że wiele osób, których na taką pomoc prawną do tej pory nie było stać, od teraz będą mogły z niej skorzystać. Głowie Państwa zależy, aby ten fakt jak najbardziej nagłośnić.

W takim razie nagłaśniamy. 

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Łobeskiego ponownie ruszyła Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Łobeskiego ponownie uruchomione zostaną punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcowie prawni
(w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.

Od 1 stycznia 2019 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba uprawniona, „która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej” oraz złoży stosowne oświadczenie”. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. Z ważnych powodów adwokat lub radca prawny może odmówić udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu.

Informacji związanych z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Łobeskiego Pan Mariusz Szpryngacz pod nr tel: 515 360 214

List z Kancelarii Prezydenta

Resko24.pl/Powiatlobeski.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x