Pin It

W dniu 12.06.2019 r., w Urzędzie Miejskim w Resku podpisana została umowa na realizację trzech zadań inwestycyjnych: przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku, przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku.

Wartość podpisanych kontraktów wynosi ogółem 10.888.452,00 zł brutto ( 8.852.400,00 zł netto ), w tym wartość kontraktów na wykonanie prac budowlanych, podpisanych w dniu 12.06.2019 r. wynosi 10.606.290,00 zł brutto ( 8.623.000,00 zł netto ), a wartość kontraktu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wynosi 282.162,00 zł brutto ( 229.400,00 zł netto ). Na wszystkie realizowane kontrakty spółka „Wodociągi i Kanalizacje” w Resku uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w wysokości 6.655.979,81 zł.

Umowa podpisana została przez osoby reprezentujące następujące strony:
1. Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, reprezentowana przez wiceprezesa zarządu Pana Zbigniewa Chudzika.
2.Beneficjent dofinansowania ( Zamawiający ) – Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu, reprezentowany przez przewodniczącego zarządu, Pana Michała Hypkiego oraz członka zarządu, Pana Arkadiusza Czerwińskiego.
3. Spółka „Wodociągi i Kanalizacje” z siedzibą w Resku, reprezentowana przez prezesa spółki, Pana Pawła Manowca.

 

Ad.1
Inwestycja ma na celu kompleksową modernizację ujęcia wody głębinowej wraz z technologią jej uzdatniania i dystrybucji wody do sieci oraz poprawę warunków obsługi obiektu poprzez przeprowadzenie szeregu prac o charakterze instalacyjno-budowlanym w celu zautomatyzowania procesów poboru, uzdatniania i dystrybucji wody. Efektem realizacji przedsięwzięcia ma być zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dwóch studni głębinowych, wyposażenie hali Stacji Uzdatniania Wody (SUW), w nową armaturę i urządzenia do uzdatniania i dystrybucji wody, budowę dwóch zbiorników retencyjnych i niezbędnych sieci międzyobiektowych na terenie SUW, przebudowę systemu odprowadzania wód popłucznych, a także instalację elektryczną i aparaturę kontrolno pomiarową i automatykę (AKPiA), kompatybilną z istniejącą instalacją paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych na terenie SUW oraz uruchomienie automatycznego systemu sterowania i wizualizacji procesów uzdatniania wody zapewniającego ciągłą kontrolę stanu pracy instalacjii jej zdalne sterowanie z poziomu systemu wizualizacji SCADA. Ponadto zakres planowanej inwestycji obejmuje montaż nowego agregatu prądotwórczego oraz częściowy remont ogólnobudowlany budynku stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie terenu – nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie z bramą i furtką.
Inwestycja zrealizowana zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a więc poprzez jednorazowe udzielenie zamówienia wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, jak i wykonania robot z opracowaniem dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji i dokumentów niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji obiektu oraz niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Ad.2
Planuje się modernizację dwóch odcinków sieci wodociągowych w Resku: pierwszy w ul. Wojska Polskiego i Chopina, na odcinku od ul. 1.Maja ( na wysokości budynku szkoły podstawowej ), do ul. Sucharskiego, drugi w ul. Jedności Narodowej, na odcinku od ul. Buczka do ul. Polnej. Konieczność wymiany pierwszego odcinka sieci związana jest z występowaniem częstych awarii, sprawiających utrudnienia mieszkańcom Reska i Prusimia, których nieruchomości zasilane są w wodę z tej części sieci. Dugi ze wspomnianych odcinków sieci będzie modernizowany ze względu na niejednolitość średnic rury, z której wybudowana jest sieć, od 150 mm do 65 mm, a następnie dalej, w kierunku szpitala, 90 mm. Materiał, z którego wybudowana jest sieć jest również niejednolity, część zbudowana jest z azbestocementu, część ze stali i wreszcie część z polietylenu ( PE ).

Ad.3
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku ma za zadanie osiągnięcie następujących celów:
• doprowadzenie do stabilności procesu oczyszczania ścieków, tak, aby parametry ścieków oczyszczonych były w każdej chwili zgodne z obowiązującymi przepisami, poprzez modernizację układu napowietrzania ścieków ( nowe dmuchawy, rurociągi oraz ruszty napowietrzające),
• uregulowanie gospodarki osadowej poprzez wymianę przestarzałych urządzeń do ich odwadniania, w tym likwidację uciążliwej workownicy osadów i zastąpienie jej nowoczesną prasą ślimakową, planowane jest także zadaszenie poletka osadowego,
• montaż instalacji do higienizacji osadów, której w obecnym układzie technologicznym nie ma,
• instalacja w przepompowni ścieków dopływających tzw. kraty zgrzebłowej, która pozwoli na prawidłowe oddzielenie od ścieków części stałych, tzw. skratek,
• montaż nowoczesnego układu aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki dla całego obiektu, w tym nowego układu zasilania i sterowania poszczególnymi blokami i urządzeniami oczyszczalni,
• zakup i podłączenie nowego agregatu prądotwórczego,
• instalacja nowych komór i przepływomierzy ścieków surowych i oczyszczonych.

Resko24.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x