Pin It

18 czerwca 2019r. to dzień szczególny dla uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum Zespołu Szkół w Resku – dwa roczniki spotkały się w jednym czasie, w jednym miejscu, aby w obecności Dyrekcji szkoły, wychowawców, rodziców, zaproszonych gości wspólnie odtańczyć Poloneza – odświętnie, w togach, z dumą i powagą zainaugurowali tę wyjątkową uroczystość.

Na zakończeniu obecni byli również absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dyrektor Zespołu Szkól p. Dariusz Siemasz, witając zebranych podkreślił, że po raz ostatni absolwenci kl. III Gimnazjum mogli zatańczyć Poloneza w murach tej szkoły - jest to ostatni rocznik, zamykający jednocześnie 20 lat funkcjonowania gimnazjów. 13 lat uczniowie uczestniczyli w lekcjach w nowoczesnym budynku przy ul. Prusa 2 (w 2006r. nastąpiło oficjalne otwarcie tej placówki – w latach 1999 – 2005 gimnazjaliści uczęszczali na zajęcia do historycznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 71 – wraz z uczniami Szkoły Podstawowej).

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom. Uczniowie kl. VIII SP w składzie:
Chorążowie: Szymon Pluciński i Michał Niedźwiedzki, oraz asysta: Ada Ostrowska, Hanna Kurzyk, Zofia Walczykiewicz i Aleksandra Adamowicz, przekazali zaszczytne role nowym chorążym: Oskarowi Kęsemu i Marcelowi Walickiemu, oraz nowej asyście: Darii Muszler, Natalii Kajmie, Julii Majkowskiej i Annie Mańkowskiej. Członkowie pocztu sztandarowego Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego piastowali swą funkcję po raz ostatni. Są to uczniowie: Adrian Gucwa i Szymon Kmieć – chorążowie, oraz Julia Filipek, Aleksandra Opar, Alicja Szcześniak i Kinga Szcześniak – asysta.

Następnie Burmistrz Reska, p. Arkadiusz Czerwiński uhonorował nagrodą specjalną finalistów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019. Finaliści to: Szymon Kmieć – konkurs biologiczny i języka angielskiego, Adrian Gucwa – konkurs geograficzny, Bartłomiej Borcz – język angielski, Michał Niedźwiedzki – konkurs biologiczny. Burmistrz wręczył także nagrody absolwentom z z najwyższym wynikiem egzaminu gimnazjalnego: Szymonowi Kmieciowi, Bartłomiejowi Borczowi i Kai Olczak. Do grona uczniów z najwyższym wynikiem egzaminu po kl. VIII, w gminie Resko, należą: Zofia Walczykiewicz i Szymon Pluciński. Po stypendystach naukowych, nadszedł czas na stypendystów sportowych. Burmistrz Reska ufundował stypendia najlepszym sportowcom, biorącym udział w zawodach. Za IX mce w Mistrzostwach Województwa w piłce nożnej, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, nagrody odebrali: Jakub Leszczyński, Sebastian Bartnicki, Eryk Jeż, Kacper Skrilec, Jakub Rośczak, Jakub Stawinoga, Grzegorz Brodowicz, Michał Wachnik, Jakub Zagrodzki. W IX Wojewódzkich Indywidualnych Lekkoatletycznych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – skok wzwyż, wyróżniona została Kinga Szcześniak. Za IV mce w Wojewódzkiej Licealiadzie w tenisie stołowym dziewcząt nagrodę otrzymała Natalia Seredyńska, a za IV mce w Wojewódzkich Indywidualnych Lekkoatletycznych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w rzucie oszczepem – Szymon Pluciński. Do grona nagrodzonych dołączył tez Szymon Dusza – za kilkuletnie osiągnięcia sportowe w karate Kyokushin. 

Nagrodą specjalną wyróżnieni zostali również uczestnicy Ogólnopolskiego konkursu: „Młodzież na morzu”, organizowanego przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie. Są to: Michał Niedźwiedzki – I mce indywidualnie w kategorii „wiedza o morzu”, Magdalena Olejniczak – I mce indywidualnie w kategorii „Wiedza o Pomorzu Zachodnim”.
W szczególny sposób doceniona została Klaudia Golonka – absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która odegrała nagrodę Burmistrza za wzorowa postawę w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu. Dyrektorzy p. Dariusz Siemasz i p. Jarosław Kajma, wraz z wychowawczynią, p. Olgą Piórkowską, wręczyli zaświadczenie o przyznanym stypendium naukowym wymienionej absolwentce. Nagrody za naukę otrzymali również Roksana Wyrzykowska i Martyna Pasieka.

Ósmoklasiści, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu, w składzie: Zofia Walczykiewicz, Szymon Pluciński, Hubert Ciepliński, Ksawery Sztuba, Szymon Dusza, Maria Strózikowska, Matusz Ślęga, Filip Fedak i Aleksandra Mielcarek, uhonorowani zostali przez Dyrekcję p. Dariusza Siemasza i p. Agatę Popielarz. Absolwenci kl. VIII, kończący szkołę z wyróżnieniem, którzy uzyskali średnią ocen 4,80 ze wszystkich przedmiotów i wyższą, oraz wzorowe zachowanie, to: Szymon Pluciński, Zofia Walczykiewicz, Hubert Ciepliński, Ada Ostrowska, Michał Niedźwiedzki, Aleksandra Adamowicz, Oliwier Gutalewicz, Julia Chęcia, Hanna Kurzyk i Maria Strózikowska. Dziewięcioro spośród nich wpisało się do Złotej Księgi. Ci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce za II półrocze, otrzymali stypendia naukowe, ci natomiast, którzy w tym okresie szczególnie udzielali się w sporcie – stypendium sportowe: Eryk Jeż, Szymon Pluciński i Jakub Leszczyński. Wychowawczynie kl. VIII, tj. p. Agnieszka Grad (kl. VIIIa), p. Elżbieta Kuc (kl. VIIIb) i p. Anna Miszczyszyn (kl. VIIIc) wręczyły nagrody tym uczniom, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w szkole.
Nauczycielka wychowania fizycznego, p. Renata Czerwińska, wręczyła statuetki absolwentkom kl. VIII, które przez wiele lat reprezentowały szkołę w zawodach sportowych. Są to: Maria Strózikowska, Natalia Seredyńska, Malwina Błach, Zuzanna Babak, Hanna Kurzyk, Aleksandra Mielcarek i Zofia Walczykiewicz. Nauczycielka j. polskiego, p. Elżbieta Kuc doceniła dziennikarzy, którzy redagowali gazetkę „Głos Budy”: Oliwiera Junika, Zofię Walczykiewicz, Adę Ostrowską, Michała Niedźwiedzkiego, Aleksandrę Adamowicz, Marię Strózikowską i Hannę Kurzyk – kl. VIII SP, oraz Julię Filipek – kl. III G.

Po zaszczytach ósmoklasistów, nadszedł czas na absolwentów Gimnazjum. Dyrekcja szkoły uhonorowała tych, którzy uzyskali najwyższe wyniki egzaminu: Szymona Kmiecia, Bartłomieja Borcza, Kaję Olczak, Fryderyka Lewandowskiego, Marcina Marcinkowskiego, Alicję Szcześniak, Adriana Gucwę, Julię Klepczyńską, Julię Filipek i Paulinę Babij. Wśród gimnazjalistów z najwyższymi wynikami w nauce, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, znalazły się następujące osoby: Julia Filipek, Adrian Gucwa, Dagmara Stępień, Szymon Kmieć, Aleksandra Opar, Paulina Babij, Maria Buszta, Julia Klepczyńska, Kinga Szcześniak, Alicja Szcześniak i Kaja Olczak. Ośmioro spośród nich wpisało się do Złotej Księgi. Dyrekcja szkoły pogratulowała rodzicom i zdolnym uczniom. Do grona absolwentów Gimnazjum ze stypendium naukowym za II półrocze należą: Julia Filipek, Adrian Gucwa, Szymon Kmieć, Bartłomiej Borcz, Kinga Szcześniak i Alicja Szcześniak. Najlepszymi sportowcami w II półroczu okazali się: Michał Wachnik, Grzegorz Brodowicz, Jakub Stawinoga, Jakub Rośczak i Kinga Szcześniak. Wychowawczynie kl. III, panie: Izabela Dudziec (kl. IIIa), Joanna Murat (kl. IIIb), Renata Czerwińska (kl. IIIc), wraz z p. wicedyrektor Agatą Popielarz, wręczyły nagrody uczniom, aktywnie włączającym się w życie szkoły. Ponadto, p. Renata Czerwińska uhonorowała statuetkami dziewczęta, które przez wiele lat reprezentowały szkołę w sporcie: Amelię Bałdę, Darię Więckowską i Kingę Szcześniak.
Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwała p. Agnieszka Grad.

Po części oficjalnej, wyprowadzeniu sztandarów, nadszedł moment na refleksje – Aleksandra Adamowicz i Julia Klepczyńska śpiewały o marzeniach, o zdobywaniu kolejnych doswiadczeń przez młodych ludzi – tych, którzy w tym uroczystym dniu przekroczą bramy macierzystej szkoły i pójdą dalej - pokonując przeciwności losu, wytrwale dążąc do celu. O tym samym przypomniał młodym ks. proboszcz Marian Kaptur, obecny na sali, oraz przewodnicząca Rady Rodziców – p. Wiesława Stelmach. Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli prezentację, której temat przewodni stanowiły wspomnienia z 20-letniego okresu funkcjonowania gimnazjum. Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół, założyciel Gimnazjum p. Adam Szatkowski, opowiedział zebranym historię powstania budynku, a burmistrz Reska, p. Arkadiusz Czerwiński wspominał pierwsze prace, jakie się odbywały, w celu stworzenia tak nowoczesnego obiektu. Wzruszeniom, podziękowaniom nie było końca, z bagażem zdobytych dotychczas doświadczeń nasi absolwenci ruszają w świat – powodzenia w kolejnych etapach edukacji. (JW)

Więcej zdjęć: Album 1, Album 2

Relacja filmowa:

Resko24.pl

 

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x