Pin It

Gmina Resko zamierza przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna:

Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy,
Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych -Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Celem Programu jest poprawa jakości powietrza na terenach o zidentyfikowanych problemach związanych z zanieczyszczeniami powietrza, w tym na terenie gminy Resko.

W przypadku otrzymania przez Gminę Resko dofinansowania w programie Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

  • właścicielem domów jednorodzinnych,właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
  • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),
  • na terenie gminy Resko,będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

 

UWAGA:

Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok. W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do w/w działania proszone są o wypełnienie ankiety zamieszczonej na ostatniej stronie ogłoszenia:

W przypadku otrzymania przez Gminę Resko dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

  • właścicielem budynku jednorodzinnego wolnostojącego,
  • właścicielem budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,
  • właścicielem budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej
    na terenie gminy Resko,

będą mogły uzyskać wsparcie w wysokości – kwota ryczałtowa 25 000 zł na - częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

będą mogły uzyskać wsparcie w wysokości – kwota ryczałtowa 50 000 zł na - pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).
Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do w/w działania proszone są o wypełnienie ankiety zamieszczonej na ostatniej stronie ogłoszenia:

Ankiety należy składać do dnia 15 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, Sekretariat Urzędu, pok. nr 13

Osoba do kontaktu:

Jacek Więckowski, tel. 531 722 640, e-mail: jacek.wieckowski@resko.pl

Tomasz Szpak, tel. 531 722 291, e-mail: tomek.szpak@resko.pl

UWAGA:

Osoba fizyczna może przystąpić wyłącznie do jednego projektu.
Projekty kierowane są do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.
Ze wsparcia wyłącza się budynki i lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Ankietyzacja mieszkańców w w/w ma na celu określenie skali zapotrzebowania mieszkańców gminy Resko na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Ankiety będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Gminę Resko decyzji o przystąpieniu do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie.

Więcej informacji na temat Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego można znaleźć pod adresem:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy
http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy

Ankiety do pobrania:

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x