Sesja Rady Miejskiej w Resku

Pozostałe wydarzenia
SESJE_RM_RESKO_ONLINE
Termin: 2020-01-16 16:00 - 18:00

Miejsce: Centrum Kultury w Resku

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Resku, która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r.
o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16.

Transmisja online oraz nagrania archiwalne: http://resko24.pl/informator/rada-miejska-w-resku.html

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad, powitanie radnych i gości,

b) stwierdzenie quorum,

c) informacja nt. porządku obrad.

2. Informacje Burmistrza Reska o podjętych działaniach między sesjami.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady w sprawie:

1) zmiany budżetu Gminy Resko na rok 2020;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2020 – 2033;

3) zaciągnięcia kredytu;

4) wyrażenia zgody na udzielenie maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym;

5) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2020 r.;

6) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2020 r.;

7) upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Resku;

8) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd;

9) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli.

4. Informacje, komunikaty i wystąpienia.

5. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Czaban

 

Addres
Centrum Kultury w Resku

 

Mapa


 

Terminy


  • 2020-01-16 16:00 - 18:00
Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x