Pin It

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony, wyrażasz zgodę na zobowiązania wynikające z Warunków użytkowania witryny oraz Polityki prywatności stosowanej w naszej domenie.

Ogólne Wydawca

Wydawcą witryny RESKO24.PL jest firma: ESKUMED RATOWNICTWO MEDYCZNE z siedzibą w Resku.

Treść witryny: Wydawca dokłada wszelkich starań, aby treści witryny były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, dokładne i poprawne. Mogą się jednak zdarzyć usterki, pomyłki, nieścisłości lub błędy, za które przepraszamy.

Zawartość naszych witryn jest udostępniana w formie JAK WIDAĆ. Wydawca witryny nie gwarantuje, że jej zawartość sprosta oczekiwaniom odwiedzających, ani też nie gwarantuje że każdy materiał jest dokładny, kompletny i wyczerpujący.

Odpowiedzialność: Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania zawartych w witrynie informacji, w szczególności za jakiekolwiek decyzje życiowe czy finansowe.

Copyright: Cała zawartość witryn - w tym grafika, obrazy, dźwięki, a także wybór i układ treści - jest chroniona przez prawo w Polsce i za granicą. Wszystkie loga, znaki handlowe, slogany, opisy produktów, umieszczone na stronach witryny należą do prawowitych właścicieli i podlegają przewidzianej prawem ochronie.

Reprodukcja: Wszelkie prawa do reprodukcji, powielania i upowszechniania materiałów dostępnych w witrynie należą do Wydawcy lub Autorów.
Profile i treści zamieszczane przez użytkowników: Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści które miałby charakter wulgarny, obraźliwy i niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Zakazuje się zamieszczania informacji które mają charakter typowo promocyjny lub reklamowy w istniejących lub dopiero stworzonych profilach lub spamowania w którejkolwiek części portalu (np. komponent komentarzy lub ogłoszeń drobnych).

Regulamin komentarzy i ogłoszeń drobnych

Każdy z użytkowników rejestrując się w Portalu Resko24.pl akceptuje również "Regulamin kometarzy Resko24.pl" i "Regulamin ogłoszeń drobnych Resko24.pl".

Upomnienia

Jeżeli powyższe zasady będą ignorowane przez użytkowników, lub użytkownicy nie będą reagowali na upomnienia ze strony administratorów Portalu - konta będą blokowane i w konsekwencji usuwane!.
Polityka prywatności

Dobrowolność: Wydawca podkreśla, że podawanie wszelkich danych osobowych i innych informacji za pośrednictwem naszej witryny jest w pełni dobrowolne. Dane rejestracyjne i inne niejawne dane osobowe Wydawca chroni ze szczególną starannością.

Prywatność: Wydawca dokłada ze swej strony wszelkich wysiłków, by zapewnić PT Użytkownikom prawo do ochrony prywatności i bezpieczeństwo niejawnych danych osobowych. Ponieważ w Internecie nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa każdej transmisji, Wydawca wyraźnie oświadcza, że nie gwarantuje bezpieczeństwa danych przesyłanych z witryny i do witryny.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt z Wydawcą na adres: redakcja(at}resko24.pl lub za pośrednictwem formularza w zakładce KONTAKT.

Dziękujemy bardzo za rejestrację w naszym portalu!
Administracja Resko24.pl

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x