Portal Resko24.pl - Menu boczne
 

Turniej Tenisa Stołowego w Resku

Imprezy sportowe
turniej_tenisa_stolowego_2022
Termin: 2022-12-03 10:00 - 16:00

Miejsce: Resko, ul. Prusa 2

W 57. rocznicę powstania Klubu LKS Mewa Resko, odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego.

Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej przy ul. Prusa 2 w Resku.

Uwaga! W czasie będzie prowadzona zbiórka pomocowa dla Pauliny Rakowieckiej z Reska.


Regulamin:

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI 57- LECIA POWSTANIA LKS MEWA RESKO

 1. Cel:


Cele turnieju:
a) Popularyzacja tenisa stołowego.
b) Aktywne spędzanie czasu wolnego.
c) Integracja i umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności.
d) Wsparcie akcji charytatywnej „Mikołajkowy Bieg dla Pauliny”

 1. Organizatorzy:
 • LKS Mewa Resko
 1. Termin i miejsce:

Zawody zostaną rozegrane w dniu 3 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Resku
Miejsce : Hala sportowa w Zespole Szkół w Resku ul. Prusa 2 72-315 Resko

 1. Zgłoszenia i losowanie:

a) Zgłoszenia zawodników do 01.12.2022 r. pod numerem telefonu 505-565-222 (Dariusz Znajewski)
b) odprawa techniczna odbędzie się pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich uczestników obowiązują oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora turnieju. (załącznik nr 1)
c) wpisowe

 • dorośli – 20 zł.
 • dzieci – 10 zł.
 1. Organizator zapewnia:

a) obsługę sędziowską i techniczną,
b) nagrody

 • kategoria „szkoła podstawowa” – za miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe, medale
 • kategoria „amatorzy” – za miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe, medale
 • kategoria „do 45 lat” – za miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe, medale oraz nagrody finansowe:

I miejsce – 250 zł.
II miejsce – 150 zł.
III miejsce – 100 zł.

 • kategoria „powyżej 45 lat” – za miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe, medale oraz nagrody finansowe:

I miejsce – 250 zł.
II miejsce – 150 zł.
III miejsce – 100 zł.

c) dla każdego uczestnika przewidziany jest posiłek

 1. System rozgrywek i zasady gry:

a) Turniej rozgrywany będzie w grupach.
b) Z każdej grupy do fazy finałowej awansuje po 3 zawodników.
c) W finałach odbędzie się losowanie zawodników.
d) Pojedynki rozgrywane będą do 3 lub 2 wygranych setów (w zależności od ilości zgłoszeń zawodników)
e) Turniej rozgrywany będzie na 12 stołach tenisowych
f) Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.
g) Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni.
h) Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga organizator.

 1. Ochrona danych osobowych:
 2. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

a) administratorem Twoich danych osobowych jest LKS Mewa Resko,
b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "Turniejem Tenisa Stołowego z okazji 57- lecia powstanie LKS Mewa Resko” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach

internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
 2. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
 3. Postanowienia końcowe:
 4. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.
 5. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
 6. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
 7. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 10. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.
 12. Każdy uczestnik biorący udział w turnieju swoim udziałem akceptuje i potwierdza

znajomość regulaminu turnieju.

 1. Za nie sportowe zachowania oraz nie przestrzeganie regulaminu turnieju zawodnik zostaje usunięty przez organizatora lub sędziego głównego.
 2. Więcej informacji i kontakt :


Organizator
505-565-222 – Dariusz Znajewski


 

Załącznik 1

Ja niżej podpisany/a ................................................................
(imię i nazwisko)

zgłaszam chęć udziału w „Turnieju Tenisa Stołowego z okazji 57-lecia powstania LKS Mewa Resko”, który odbędzie się dnia 03.12.2022 r. w Resku.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia „Turnieju Tenisa Stołowego z okazji 57-lecia powstania LKS Mewa Resko” oraz udostępnienia informacji o wynikach, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady


(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4maja 2016r.), zwanym dalej RODO.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
.............................................................................
(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego)

 1. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, w następujących publikatorach:


na stronie internetowej, w lokalnej prasie i na portalach społecznościowych organizatorów.
.............................................................................
(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego)

 1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem „Turnieju Tenisa Stołowego z okazji 57-lecia powstania LKS Mewa Resko” oraz akceptuję jego treść..............................................................................
(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego)

 

Telefon
505 565 222
E-mail
animatorresko@wp.pl
Addres
Hala Zespołu Szkół w Resku

 

Mapa


 

Terminy


 • 2022-12-03 10:00 - 16:00
Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x