Pin It

Dzięki kolejnemu dofinansowaniu, jakie uzyskała gmina Resko, będzie można porawić bezpieczeństwo i dostępność przestrzeni publicznej. Gmina Resko otrzymała środki w łącznej kwocie : 1.132.433,63zł!

W ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Gmina Resko złożyła wniosek na :

- przebudowę ul. Borków – dofinansowanie w kwocie 695.740,84zł;
- oświetlenie ul. Boh. Monte Cassino – dofinansowanie w kwocie 79.810,14zł;
- zakup i montaż kamer monitoringu – dofinansowanie w kwocie 17.000,00zł;
- zakup wyposażenia i promocję – 339.882,65zł.

Przebudowa ul. Borków - zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej zniszczonej drogi o nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego na nową nawierzchnie wykonaną z kostki kamiennej granitowej. Przewiduje się budowę oraz wymianę istniejących zniszczonych nawierzchni chodników wykonanych z kostki betonowej, płyt chodnikowych na nawierzchnie wykonaną z kostki kamiennej granitowej oraz z kostki brukowej betonowej.

Zaprojektowano poszerzenia jezdni wykonane z kostki kamiennej granitowej. W celu lepszej obsługi komunikacyjnej pieszych w rejonie parku zaprojektowano ciąg pieszy z nawierzchni żwirowo – gliniastej. W obrębie ulicy Sportowej przewiduje się odtworzenie istniejącej nawierzchni po wykonaniu robót związanych z budową projektowanej kanalizacji deszczowej.

W ramach inwestycji przewiduje się także budowę oraz wymianę istniejących zniszczonych krawężników, obrzeży, regulację pionową studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studni telekomunikacyjnych, studni oraz zaworów wodociągowych, zaworów gazowych. W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi także usuniecie słupów oświetleniowych, budowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi polepszenie warunków bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu.

Oświetlenie ul. Bohaterów Monte Cassino - zadanie obejmuje ustawienie i podłączenie 14 szt. słupów oświetlenia ulicznego, wraz z wymaganym okablowaniem.

Zakup i montaż kamer monitoringu - planuje się zakup 4 kamer monitoringu wraz z rejestratorem, które monitorować będą otoczenie budynku Urzędu Miejskiego w Resku (tzn. teren Rynku).

Zakup wyposażenia - w ramach projektu planuje się zakup środków trwałych, które służyć będą do organizacji zaplanowanych wydarzeń i imprez integracyjno – aktywizujących organizowanych na Rynku. Zakup wyposażenia obejmujące ścianki ekspozycyjne plenerowe, obciążenie do ścian plenerowych, wydruk laminowany, oświetlenie do ścianek, zestaw do projekcji filmów, leżaki do kina plenerowego, namiot plenerowy, domki handlowe na jarmarki, stoły kamienne do gier planszowych;

Powyższe działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i dostępności przestrzeni publicznej.

Projekt przebudowy ul. Borków

projekt parkowa Resko2projekt parkowa Resko2

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x