Jarmark Wielkanocny w Resku

Imprezy kulturalne
jarmark_wielkanocny_resko2019
Termin: 2019-04-07 10:00 - 16:00

Miejsce: Rynek Miejski w Resku  |  Miejscowość: Resko, Polska

W niedzielę, 7 kwietnia b.r. na Rynku Miejskim w Resku odbędzie się "Jarmark Wielkanocny". Do Reska zjadą się wystawcy, rękodzielnicy, nie zabraknie przedstawicieli lokalnych Stowarzyszeń oraz Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich.

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO DLA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW RESKA I GMINY

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Resku

2. W konkursie mogą wziąć udział dorośli mieszkańcy Reska i gminy.

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

tradycyjna potrawa wielkanocna
tradycyjny wypiek wielkanocny
ozdoba wielkanocna
4. Każdej pracy zostanie nadany numer, pod którym zapisane zostanie imię i nazwisko autora.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu publikacji wyników konkursu.

6. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu do podpisania w dniu zgłoszenia.

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE.

7. Prace należy dostarczyć osobiście do sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Resku w dniu organizacji JARMARKU WIELKANOCNEGO tj. 7 kwietnia 2019 r. w godz. 10:00-12:00.

8. Przekazane prace zostaną zwrócone autorom po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród.

9. Komisję Konkursową powołuje dyrektor Centrum Kultury w Resku.

9. O wyłonieniu laureatów Komisja Konkursowa zdecyduje większością głosów. Decyzja Komisji jest nieodwołalna.

10. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród nastąpi podczas JARMARKU WIELKANOCNEGO tj. 7 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30.

11. Organizator konkursu przyznaje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz po 3 wyróżnienia w każdej kategorii.

12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. Decyzje podjęte przez organizatorów są ostateczne.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii „ TRADYCYJNA POTRAWA WIELKANOCNA” jest wykonanie tradycyjnej potrawy spożywanej podczas śniadania wielkanocnego.

2. Warunkiem konkursu jest załączenie przepisu.

3. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii „ TRADYCYJNA WYPIEK WIELKANOCNY” jest wykonanie tradycyjnego ciasta lub wypieku wielkanocnego.

4. Warunkiem konkursu jest załączenie przepisu.

5. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii „ OZDOBA WIELKANOCNA CZYLI KURCZAK LUB ZAJĄC INNE NIŻ WSZYSTKIE” jest wykonanie oryginalnej ozdoby wielkanocnej.

6. Praca powinna być przestrzenna, wykonana w dowolnej technice bez użycia gotowych elementów tj. typowych wyrobów fabrycznych

7. Kryteria oceny prac we wszystkich kategoriach:

prace indywidualne lub zbiorowe
zgodność z tematem
oryginalność
staranność wykonania
inwencja
samodzielność
dobór materiałow (Ozdoba wielkanocna...)

 

Addres
72-315 Resko, Polska

 

Mapa


 

Terminy


  • 2019-04-07 10:00 - 16:00
Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x