Arkadiusz Czerwinski Burmistrz Reska

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Resko!

 

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę. Dziękuję za ogromne poparcie. To dla mnie duże zobowiązanie i mobilizacja do dalszych działań.

Przede wszystkim chcę podziękować za tak wysoką frekwencję podczas wyborów. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz naszego miasta i naszej gminy. Osiągnięty wynik świadczy, że wyborcy pozytywnie ocenili moją poprzednią kadencję. 

W ciągu najbliższych pięciu lat zrobię wszystko, aby nie nadużyć powierzonego mi zaufania. Wiem, że jest jeszcze wiele zadań do wykonania. Zapewniam, że w dalszym ciągu będę rzetelnie i sumiennie pracować na rzecz rozwoju naszej gminy, korzystając z wcześniej zdobytego doświadczenia.  

Arkadiusz Czerwiński