Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Rondo Resko 01Dnia 8 października do Urzędu Miejskiego w Resku, wpłynęło pismo potwierdzające utworzenie Komitetu inicjatywy uchwałodawczej uchwały w sprawie nadania nazwy "Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" skrzyżowaniu typu rondo położonemu w mieście Resko.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, oświadczenie o utworzeniu komitetu wraz z projektem uchwały wpłynęło do Przewodniczącego Rady i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Resko pod adresem www.resko.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.resko.pl w zakładce Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza. Od 12 października do 10 listopada br., Komitet zbiera podpisy na listach poparcia dla publikowanego projektu.

Z projektem uchwały można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku w pokoju nr 1. Aby projekt uchwały znalazł się w porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Resku, potrzebnych jest minimum 200 podpisów mieszkańców, którzy popierają projekt. Dopiero wówczas Komitet złoży wniosek wraz z listami poparcia o ujęcie projektu w porządku obrad. Radni na sesji, zdecydują w głosowaniu o wejściu uchwały w życie. Wówczas dowiemy się czy propozycja mieszkańców będzie miała swój finał w postaci uroczystego nadania nazwy "Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".

Projekt uchwały - zobacz

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x