Portal Resko24.pl - Menu boczne

OGŁOSZENIA PŁATNE

ogloszenia platne r24Ogłoszenia płatne w Portalu Resko24.pl to gwarancja natychmiastowej, taniej i skutecznej reklamy

Chcesz zamieścić swoje ogłoszenie, artykuł sponsorowany lub inny produkt promocyjny skontaktuj się z nami! Pomożemy, doradzimy, zrobimy dla Ciebie film lub napiszemy artykuł. Dokononamy wyceny i opublikujemy twoje ogłoszenie lub artykuł.

Możemy również zrobić dla Ciebie film i zdjęcia z drona. W zależności z której opcji skorzystasz, twoja treść może być publikowana na stronie głównej portalu oraz w naszym profilu facebook/resko24.

Zapoznaj się z naszą ofertę reklamową: Reklama Resko24.pl.

KONTAKT: tel. 604 394 216, e-mail: redakcja@resko24.pl

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA

Działając na podstawie art.39 ust.1 w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2023r. Nr 1094 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.:

"Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla gminy Resko na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027" 

Przedmiotem opracowywanej prognozy, jest ocenienie skutków realizacji:

"Prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla gminy Resko na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027" na środowisko"

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA