Portal Resko24.pl - Menu boczne

OGŁOSZENIA PŁATNE

ogloszenia platne r24Ogłoszenia płatne w Portalu Resko24.pl to gwarancja natychmiastowej, taniej i skutecznej reklamy

Chcesz zamieścić swoje ogłoszenie, artykuł sponsorowany lub inny produkt promocyjny skontaktuj się z nami! Pomożemy, doradzimy, zrobimy dla Ciebie film lub napiszemy artykuł. Dokononamy wyceny i opublikujemy twoje ogłoszenie lub artykuł.

Możemy również zrobić dla Ciebie film i zdjęcia z drona. W zależności z której opcji skorzystasz, twoja treść może być publikowana na stronie głównej portalu oraz w naszym profilu facebook/resko24.

Zapoznaj się z naszą ofertę reklamową: Reklama Resko24.pl.

KONTAKT: tel. 604 394 216, e-mail: redakcja@resko24.pl

 

 

Resko, dn. 01.09.2022 r.
Zn. spr.: SA.2101.2.2021

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia dotyczącego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 72m2, położonej na działce nr 145/3, obręb Orzeszkowo, gmina Resko o pow. 0,0421ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Resko.

Dokonuje się zmiany w treści ogłoszenia zn. spr.: SA.2101.5.2021 z dnia 10.08.2022r. poprzez:
1) zmianę ceny wywoławczej – II. pkt 10 ogłoszenia o przetargu, który otrzymuje brzmienie:
„II. 10. Cena wywoławcza nieruchomości:
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 13.874,00zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100).”

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA