Portal Resko24.pl - Menu boczne

WYBORY 2014

Po długim okresie podliczania, protokołowania i publikowania, wreszcie możemy zaprezentować skład nowych władz samorządowych. Podczas tegorocznych wyborów samorządowych odbyło się również losowanie do Rady Miasta, dwóch kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów.

Burmistrzem Reska pozostanie Arkadiusz Czerwiński który uzyskał 1571 głosów, Edyta Klepczyńska, która kandydowała na stanowisko Burmistrza, uzyskała 1169 głosów.

W losowaniu przeprowadzonym 18 listopada w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej uczestniczyło uczestniczyło dwóch kandydatów, Ewa Garbarczyk i Stanisław Buczek uzyskali po 70 głosów. W losowaniu zwyciężyła p. Ewa Garbarczyk.

Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński, w skład nowej Rady Miasta i Gminy Resko weszli:

 1. Garbarczyk Ewa - Gmina dla Mieszkańców
 2. Oktawiusz Jeż - Gmina dla Mieszkańców
 3. Renata Kulik - Gmina dla Mieszkańców
 4. Święcicki Zygmunt - Gmina dla Mieszkańców
 5. Dariusz Możejko - Gmina dla Mieszkańców
 6. Marek Wierzbowski - Gmina dla Mieszkańców
 7. Sołonyna Anna - Gmina dla Mieszkańców
 8. Edyta Klepczyńska - Polskie Stronnictwo Ludowe
 9. Gromek Bożena - Polskie stronnictwo Ludowe
 10. Andrzej Nowak - Polskie Stronnictwo Ludowe
 11. Adam Seredyński - Polskie Stronnictwo Ludowe
 12. Anna Szymańska - SLD Lewica Razem
 13. Piotr Opar - SLD Lewica Razem
 14. Paweł Gradus - Twój Ruch
 15. Poniecki Roman - KW Romana Ponieckiego

Blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Już 16 listopada odbędą się wybory samorządowe, w których wskażemy ludzi zarządzających samorządami terytorialnymi. Jeżeli chcesz wpłynąć na swój wizerunek, lub swoich kandydatów musisz się spieszyć - już w piątek, 14 listopada cisza przedwyborcza.

Wybory samorządowe zarządza premier, jednak ich datę jednoznacznie wyznaczają przepisy kodeksu wyborczego. Zgodnie z kodeksem, wybory samorządowe odbywają się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Kadencja obecnych rad upływa 21 listopada, a ostatnim dniem wolnym od pracy przed tym terminem jest właśnie 16 listopada.

REKLAMA WYBORCZA  

Anna Szymańska kandydat do Rady Miejskiej w Resku, okręg nr3

W wyborach samorządowych promocja i marketing odgrywają dużo mniejszą rolę niż w wyborach ogólnopolskich. Decyzje samorządowców bezpośrednio wpływają na codzienne życie, więc mieszkańcy łatwo weryfikują, czy w mieście jest lepiej, czy gorzej: czy mają pracę, czy droga, którą codziennie jeżdżą, jest wyremontowana, czy są inwestycje. To sprzyja kandydatom, którzy walczą o kolejną kadencję, więc zwycięstwo w większym stopniu zależy od kontaktów z mediami, uroku osobistego kandydata, liczby rozwieszonych billboardów i reklam wyemitowanych w telewizji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x