Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Arkadiusz Czerwinski burmistrz1

Mijająca kadencja to nie tylko kolejne duże inwestycje infrastrukturalne, ale także  zintensyfikowanie działań w sferze społecznej - utworzenie pierwszego w Polsce Centrum Usług Społecznych.

CELE SPOŁECZNE

 • Przebudowanie budynku Centrum Kultury wraz z parkingiem
 • Wybudowanie targowiska miejskiego w Resku wraz z toaletą publiczną
 • Powstanie Klubu Seniora
 • Wybudowanie świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim, Mołstowie i Siwkowicach
 • Wybudowanie Centrum Aktywności Lokalnej w Starej Dobrzycy
 • Przystosowano pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim do opieki żłobkowej
 • Wybudowanie placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy Przedszkolu Miejskim w Resku (w realizacji)

SPORT I TURYSTYKA

 • Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starogardzie
 • Zagospodarowanie przystani kajakowej w Resku wraz z toaletą publiczną
 • Wybudowanie skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku
 • Powstanie małej architektury w ramach ścieżki historycznej "Resko, którego nie ma"

REKREACJA

 • Przebudowanie pomostu przy stanicy w Starej Dobrzycy
 • Wykonanie pomostów dla wędkarzy na jeziorze w Starej Dobrzycy
 • Powstanie nowych placów zabaw w Piaskach, Taczałach, Ługowinie, Prusimiu, Dorowie, Miłogoszczy, Siwkowicach, Łosośnicy, Starej Dobrzycy i Resku, ul. Długa, Buczka, przy Przedszkolu Miejskim (2 kpl)
 • Zrealizowano siłownię zewnętrzną przy OSP w Resku

DROGI

 • Przebudowano i rozbudowano drogi gminne w Dorowie, Prusimiu i Łosośniczce
 • Wybudowano nowy przystanek autobusowy w Resku
 • Przebudowano ulice w Resku: Borków, Olsztyńską, Sportową, Krótką, Leśną i Zachodnią
 • Wybudowano parking przy Przedszkolu Miejskim w Resku
 • Przebudowa drogi na odcinku od ul. Buczka do DINO (w realizacji)

OŚWIETLENIE

 • Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach Gminy Resko, Iglicach, Przemysławiu, Łagiewnikach, Lubieniu Dolnym, Łabuniu Wielkim, Krosinie, Policku, Starej Dobrzycy, Dorowie, Prusimiu i Starogardzie
 • Rozbudowano oświetlenie uliczne w Resku przy ul. Monte Cassino, Krótkiej, Krzywej, Parkowej, Borków, 1 Maja, Olsztyńskiej, Sportowej, Gdańskiej, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Nadrzecznej, Wąskiej, Środkowej i Polnej
 • Wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe na terenie całej Gminy Resko

WODA I KANALIZACJA

 • Wybudowano kanalizację sanitarną w Naćmierzu i Przemysławiu
 • Przyłączono miejscowości Naćmierz i Przemysław do ujęcia wody w Krosinie
 • Zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Resku
 • Przebudowano ujęcie wody w Resku przy ul. Kieleckiej
 • Położono nową sieć wodociągową w Resku przy ul. Gdańskiej, Chopina i Jedności Narodowej

KADENCJA 2019-2023 TO INWESTYCJE NA PONAD 70 MILIONÓW ZŁOTYCH!

Arkadiusz Czerwinski burmistrz2

 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 • uruchomienie żłobka w budynku Przedszkola Miejskiego w Resku
 • budowa Międzypokoleniowego Centrum Aktywności Lokalnej w Resku
 • poprawa warunków lokalowych funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Resku
 • budowa lokali mieszkalnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
 • przystosowanie lokalu mieszkalnego na lokal chroniony w Łabuniu Wielkim
 • uruchomienie działalności Muzeum Regionalnego w Resku

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

 • przebudowa sali gimnastycznej w Resku
 • zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Łosośnicy

INFRASTRUKTURA REKREACYJNA

 • budowa placu zabaw w Przemysławiu, Naćmierzu Mołstowie, Starogardzie i Smólsku
 • budowa ścieżek rowerowych w Resku

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 • budowa oświetlenia ulicznego w Łabuniu Wielkim, Policku, Święciechowie i Łosośniczce
 • przebudowa dróg w Naćmierzu, Iglicach i Resku (ul. Kolejowa i Gdańska)
 • remonty dróg w Łosośniczce, Miłogoszczy i Resku (ul. Dworcowa i Okrzei)
 • modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Resko

INFRASTRUKTURA DROGOWA W REALIZACJI

 • przebudowa ulic Dzierżona, Górnej i Parkowej w Resku
 • budowa parkingu przy poczcie
 • remonty chodników przy ul. Kieleckiej i Śląskiej
 • budowa chodnika w Przemysławiu
 • przebudowa dróg gminnych w Lubieniu Dolnym

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Łabuniu Wielkim z przesyłem do Reska
 • budowa wodociągów do Bezmościa i Miłogoszczy
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach bez kanalizacji zbiorczej
 • modernizacja sieci wodociągowej w ul. Dzierżona i Górna (w realizacji)

 Arkadiusz Czerwinski burmistrz3

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x