Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Na terenie Gminy Resko od 2019 roku realizowany jest projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie społeczne.

Projektem objęte są miejscowości wpisane do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko". W roku 2019 projektem objęte były miejscowości Iglice i Komorowo. W roku 2020 projekt przewiduje działania w miejscowościach Lubień Dolny i Przemysław.

W Lubieniu Dolnym realizowana jest inicjatywa pod nazwą „Odnowa siłowni w Lubieniu Dolnym”. Inicjatywa zakłada remont budynku, w którym znajduje się siłownia dla mieszkańców. Remont obejmie ocieplenie budynku, obróbkę drzwi i okien, obsadzenie parapetów. Ściany budynku zostaną wyrównane oraz pomalowane, a na podłodze zostanie wyłożona terakota. Dodatkowo zostanie zakupione wyposażenie, tj. maty ochronne na podłogę oraz konwektor grzewczy. Obecnie budynek siłowni jest niedocieplony, zaniedbany, a jego stan nie zachęca do uprawiania aktywności sportowej. Planowany remont wpłynie na podniesienie estetyki pomieszczenia oraz podniesienie komfortu korzystających z siłowni mieszkańców.

 

W Przemysławiu przedmiotem inwestycji będzie budowa na obszarze placu zabaw drewnianej wiaty rekreacyjnej o powierzchni 24m2. Dach wiaty wykonany zostanie z desek boazeryjnych pokrytych gontem bitumicznym. Podłoże wiaty wyłożone zostanie polbrukiem. Dodatkowo wiata zostanie wyposażona w stół i ławki, a dookoła wiaty dokonane zostaną nasadzenia roślinności. Obecnie w miejscowości nie ma tego typu miejsca aktywności, integracji i rekreacji. W związku z rosnącymi w okolicy pięknymi dębami mieszkańcy postanowili nadać nowemu miejscu wdzięczną nazwę „Wiata pod Dębem”. Mieszkańcy już dzisiaj cieszą się, że zyskają nowe miejsce do organizacji spotkań, a nawet zabaw tanecznych.

Realizatorem Projektu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wykonawcą działań dla Gminy Resko jest Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego. W realizację przedsięwzięć zaangażowani są przede wszystkim Sołtysi, Rady Sołeckie, aktywni Mieszkańcy, Liderzy Społeczni. We wszystkich działaniach Mieszkańców aktywnie wspiera Gmina Resko.

Resko24.pl/ Urząd Miejski w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x