Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W niedzielę 25 lipca br. na Cmentarzu Miejskim w Resku rozpoczęły się obchody 100. Rocznicy Urodzin śp. ppor. Wiktora Sumińskiego ps. "Kropidło".

W pierwszej części uroczystości, złożono okolicznościowe wiązanki grobie ppor. Wiktora Sumińskiego. Swoje wiązanki złożyli przedstawiciele władz samorządowych m.in Renaty Kulik - Starosta Łobeski, Arkadiusz Czerwiński - Burmistrz Reska oraz Jolanta Furman - Dyrektor Centrum Kultury w Resku, Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Artur Staszczyk. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele służb policyjnych, wojskowych, straży pożarnych i więziennictwa, a także delegacja Fundacji Pokolenia Walecznych oraz delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił zbrojnych Okręg Szczecin z prezesem Grzegorzem Kozakiem.

Na terenie przyległym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Resku, rozpoczęto drugą cześć rocznicowych uroczystości. Właśnie tam przygotowano pokaz sprzętu wojskowego, a 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. "Warta" zademonstrowała współczesne uzbrojenie.

Największą gratką, zwłaszcza dla najmłodszych, był kołowy transporter opancerzony "Rosomak". Można było do niego wejść, wszystko dokładnie obejrzeć i dotknąć. Ten wojskowy olbrzym, przyjechał na kołach z jednostki wojskowej w Stargardzie. Jechał do Reska ze średnią prędkością 50 km/h i spalał ok. 50 l/100 km oleju napędowego. Oprócz tego Organizatorzy zapewnili smakowity poczęstunek.


Wiktor Sumiński pseudonim „Kropidło”
1921 - 2018

Żołnierze Wyklęci - choć próbowano wymazać Ich z kart historii i sprawić byśmy nigdy o Nich nie usłyszeli to teraz Oni mają głos, a naszym obowiązkiem jest go słuchać i uczyć się, jak, nie bez wyrzeczeń, ale bezinteresownie kochać Ojczyznę. Polska i jej bohaterzy zasługują na nasz szacunek, pamięć i konieczność przekazywania tych wartości następnym pokoleniom. W Gminie Resko mieszkał Bohater- Wiktor Sumiński.

Wiktor Sumiński pseudonim „Kropidło”. Członek ZWZ - AK, a następnie oddziału ROAK w latach 1945-1947, w dawnym powiecie gostynińskim. Urodził się 28 lipca 1921r. w Koszelówce koło Gąbina (obecnie

pow. płocki). Uczestniczył w kilkudziesięciu akcjach zbrojnych, wymierzonych w komunistyczny aparat represji. 11 stycznia 1947 roku, podczas próby odbicia uwięzionych kolegów z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gostyninie, Wiktor Sumiński został aresztowany. Po kilkumiesięcznym śledztwie Wiktor Sumiński został skazany 1 września 1947r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (posiedzenie wyjazdowe odbyło się w Płocku) m.in. na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i praw honorowych oraz utratę mienia na rzecz Skarbu Państwa za m.in. należność do nielegalnej organizacji ROAK mającej na celu obalenie ustroju. Po zastosowaniu Ustawy z dnia 22 lutego 1947r. o amnestii, karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia. Centralne Więzienie w Sieradzu postanowieniem z dnia 5 maja 1956 r. po zastosowaniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 1956r. o amnestii złagodziło wyrok do 10 lat. "Kropidło" przebywał w izolacji od 11 stycznia 1947r. do 11 stycznia 1957 r.

W zaświadczeniu wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 13 sierpnia 1991 r. czytamy, że Wiktor Sumiński przebywał w więzieniu za działalność polityczną związaną z walką o suwerenność i niepodległość. Wolność odzyskał w styczniu 1957r. i wrócił w rodzinne strony, jednak nie miał do czego. Nawiązał kontakt z kolegą „spod celi”, Adamem Borzobohatym. Ten był inżynierem i pracował w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Barzkowicach. Zaproponował Sumińskiemu pracę na Pomorzu i zachęcał do przyjazdu.

Sumiński przyjechał i znalazł zatrudnienie najpierw w Barzkowicach, a potem, jako magazynier, w Stacji Oceny Odmian w Prusimiu, gm. Resko, gdzie Adam Borzobohaty został dyrektorem. Tutaj właśnie poznał Zytę, swoją przyszłą żonę i osiedlił się na stałe. Działania Wiktora Sumińskiego po wielu latach zostały przez sąd uznane za walkę o niepodległość, a wyrok skazujący został uznany za nieważny.


Fotorelacja z uroczystości w Resku:

Relacja filmowa:

Resko24.pl 

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x