Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.” ks. Jan Twardowski

a.szatkowski

Dnia 7 kwietnia, tuz przed Świętami Wielkanocnymi, odszedł do wieczności p. Adam Szatkowski – długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Resku, od 1999 – Zespołu Szkół (w tym Gimnazjum), założyciel i prezes Klubu Szkół Westerplatte, działacz społeczno–kulturalny.

Ukończył geografię na Uniwersytecie Gdańskim. Był absolwentem II Studium Nauczycielskiego w Poznaniu – kierunek geografia z wychowaniem fizycznym. Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1969r.

Do Reska przybył w 1973 r. na stanowisko wychowawcy internatu Liceum Ogólnokształcącego w Resku. Pełnił również inne funkcje, takie jak nauczyciel PO i geografii, instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. W 1975r. Zorganizował Hufiec ZHP i był jego komendantem w latach 1976-1979. Tworzył struktury tej organizacji w szkołach na terenie gminy Resko. Z jego inicjatywy Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej otrzymał sztandar.

Od 1 sierpnia 1979r. pan Adam Szatkowski został mianowany Gminnym Dyrektorem Szkół. W dalszej kolejności, jako Inspektor ds. Oświaty, poprawiał bazę lokalową szkół w Resku, Starogardzie, Łosośnicy, Łabuniu Wielkim poprzez adaptację budynków i ich rozbudowę.

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej rozwijał pracę wychowawczą wokół sylwetki patrona – mjr. Henryka Sucharskiego, nawiązując kontakty z Westerplatczykami i ich rodzinami. Objął funkcję prezesa Klubu Szkół Westerplatte, zrzeszając 52 szkoły z terenu całej Polski. Klub posiada własny hymn, sztandar i logo, obejmuje współpracę w zakresie programów dydaktycznych, wychowawczych i turystyki szkolnej. Co roku sztandar szkoły gości 1 września o godz. 4.44 na Westerplatte, aby uczcić wydarzenia na gdańskim wybrzeżu – oficjalne rozpoczęcie II wojny św. (Członkowie Klubu spotykają się na Ogólnopolskich Sympozjach, a pan Adam był organizatorem 3 spotkań na terenie Reska: Sympozjum nr 0, II i XXIV).

Ponadto, współpracował z instytucjami państwowymi IPN, Muzeum II Wojny Światowej, Związkami Kombatantów, z autorami książek o tematyce Westerplatte: Stanisławą Górnikiewicz, Romualdem Karasiem i Krzysztofem Zajączkowskim. Szczególną opieką otaczał rodziny zmarłych Westerplatczyków, pielęgnował ich pamięć umieszczając na grobach Znak Pamięci. Osobiście współpracował z historykiem dr. Andrzejem Drzycimskim z Gdańska, ustalając wraz z rodzinami i gminami miejsca mogił Westerplatczyków. Prace te zaowocowały umieszczeniem wykazu miejsc mogił w książce pt.: „Westerplatte” autorstwa w/w historyka.

Za pracę w Klubie Adam Szatkowski został uhonorowany: Medalem „Honoris Gratia” przez prezydenta Krakowa, pamiątkową Odznaką 200-lecia 4 Pułku Piechoty przez Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków Czwartego Pułku Piechoty w Kielcach, Złotym Krzyżem Obrońców Kresów Wschodnich II RP przez Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Piłsudskiego, przez Zarząd Główny w Poznaniu i Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Opolu, Medalem „Pro Patria” przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, oraz Nagrodą im. Witolda Hulewicza przez Stowarzyszenie jego imienia – w Warszawie.

Od 1999r. objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół, w 2006r. organizował Gimnazjum – w nowej siedzibie na ul. Prusa 2. Pierwszy rocznik Gimnazjum kończył szkołę w jednolitych strojach – na wzór amerykański – w togach i biretach na głowie. Z inicjatywy pana Adama szkoła otrzymała „nowego” Patrona – Kazimierza Górskiego. Uroczystość nadania imienia odbywała się z udziałem syna patrona – Dariusza Górskiego, oraz zawodników „Orłów Górskiego”: Lesława Ćmikiewicza, Henryka Wawrowskiego, delegacji szkół im. K. Górskiego.
Adam Szatkowski był również współautorem wydawnictw opisujących historię szkolnictwa terenie naszej gminy: „Biuletyn 50-lecia szkolnictwa podstawowego w Resku. Lata 1945 -2005”, oraz „10 lat minęło… Historia Gimnazjum w Resku 1999 – 2009”.

Poza szkołą, pracował także na rzecz miasta. Inicjował i organizował imprezy kulturalne – gminne i regionalne. Przygotowywał, m. in., „Noc Świętojańską”, którą wprowadził do stałego kalendarza imprez miejskich, obecnie zajmuje się tym Centrum Kultury. Był autorem programów i współorganizatorem „Dożynek”, przewodniczącym obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Resku, inicjatorem i współautorem okazjonalnego wydawnictwa jubileuszowego: „Resko 700 lat. Informacje Krajoznawcze (1988)”. Warto dodać, że w uroczystości 725-lecia Reska (2013r.) też miał swój udział.

Pan Adam to nieoceniony organizator wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych, pomysłodawca i współorganizator współpracy polsko – niemieckiej w ramach Euroregionu Pomerania z Gminą Ducherow, w formach: wymiana młodzieży, wspólne projekty edukacyjne, kulturalne, sportowe, turystyczne.

Warto dodać, że działał także w powiecie jako radny w Gryficach i w Łobzie. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu I Kadencji w Łobzie. Inicjator fundacji sztandarów dla Komend Powiatowych Policji i Straży Pożarnej. Uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Gminy Resko, oraz tytułem Zasłużonego dla Powiatu Łobeskiego. Za swoją działalność otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą specjalną „Smoki” Starosty Łobeskiego w kategorii Oświata i Wychowanie.

Ostatni raz mieliśmy okazję gościć pana A. Szatkowskiego w Zespole Szkół w Resku – 30 września 2022r., podczas uroczystości nadania Kompleksowi Boisk. Wzruszająco opowiedział o historii powstania Gimnazjum, o Orłach Górskiego i samej sylwetce Patrona. Była to pouczająca lekcja dla wszystkich. Cześć Jego Pamięci!

a.szatkowski1

(Materiały zaczerpnięte z publikacji p. Alicji Pawłowskiej: „LUDZIE ZNANI I NIEZNANI. Twórcy kultury w Resku 1945 – 2018” – autoryzowane wspomnienia pana Adama.)
Zespół Szkół w Resku


Pogrzeb odbędzie się  w środę, 12 - go kwietnia 2023r. Msza św. w Sanktuarium Maryjnym w Resku rozpocznie się o godz. 12, po mszy kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Komunalny w Resku.

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x