Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W NAWIĄZANIU DO ARTYKUŁU Z DNIA 06.08.2021 „ Niebezpiecznie na drodze do Lubienia Dolnego” , jako zarządca drogi tzn. Zarząd Dróg Powiatowych przedstawiam informację nt tylko ostatnich działań jakie podejmujemy w celu usunięcia niebezpiecznych drzew na ww drodze.

Jak wspomniano w artykule, zarządca podejmował działania związane z podkrzesywaniem drzew czy usuwanie gałęzi. Ponadto , Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił w dniu 9.08.2020r. do Burmistrza Reska z wnioskiem o zgodę na wycinkę 82 szt. drzew na ww drodze. Burmistrz, zgodnie z obowiązującym przepisami , przed wydaniem decyzji musi wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o jej uzgodnienie. W dniu 5.01.2021r. RDOŚ wezwała Burmistrza a pośrednio wnioskodawcę czyli ZDP do uzupełnienia wniosku. Pismo RDOŚ załączam do mojej odpowiedzi w celu uzmysłowienia mieszkańcom jak trudna i złożona jest procedura dot. uzyskania zgody na wycinkę drzew. Jednocześnie załączony wniosek proszę potraktować jako ciekawostkę w jaki sposób rozpatrywane są takie wnioski.

Przykładowo RDOŚ żąda określenia stopnia próchnicy pnia w odniesieniu do każdego drzewa, kątów pochylenia drzew, informacji czy były podejmowane działania alternatywne mające na celu zachowanie drzew. Jednocześnie zaznaczono , że stosowanie zasady przezorności , czyli podkreślonych w artykule obaw użytkowników o możliwość spadania gałęzi czy łamania się drzew nie jest wystarczającym czynnikiem, na podstawie którego można otrzymać zgodę na wycinkę.

Wobec takiej sytuacji ZDP musiał zawiesić rozpatrywanie wniosku o wycinkę drzew i zlecić wykonanie ekspertyzy dendrologicznej ww drzew. Ekspertyzę zlecono w dniu 18.01.2021r a otrzymano ją w dniu 15.03.2021r. W dniu 22.04.2021r ponowiono wniosek do Burmistrza Reska o wycinkę wspomnianych drzew już w oparciu o wykonaną ekspertyzę. W dniu 12.07.2021r. RDOŚ uzgodnił wniosek o wycinkę ww drzew i Burmistrz Reska zawiadomieniem z dnia 19.07.2021r poinformował Zarząd Dróg Powiatowych o zamiarze wydania decyzji na wycinkę.

Mamy nadzieję na otrzymanie decyzji ostatecznej o wycince w sierpniu 2021r ale znając przepisy z pewnością będzie obarczona zapisem, że wycinkę można będzie przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli po 15 października 2021r.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Wiesław Bernacki


Załączone dokumenty:

 

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x