Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Komputery PGRW Gminie Resko od października trwa nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Do dziś, 2 listopada 2021r., do godz. 15.15 można jeszcze składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Resku.

Z programu będą mogli skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Cel: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

– sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko (pokój nr 7 - sala posiedzeń), na załączonych wzorach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w terminie do 26 października 2021 roku.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych ppgr, wskazane jest dołączyć go do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPRZĘTU I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA USŁUG.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PPGR.pdf
Załącznik 7. OŚWIADCZENIE_DLA_RODZICA_PRAWNEGO OPIEKUNA.doc
Załącznik 8. OŚWIADCZENIE_UCZNIA_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ.doc

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x