Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W niedzielę 14 listopada, członkowie koła PZW "Łosoś" spotkali się na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym. Wybrano nowe władze związku.

Zarząd koła „Łosoś” przedstawił sprawozdanie z działalności koła za miniony okres. Na zebranie przybyli aktywni członkowie koła oraz zaproszeni goście. Szczególne podziękowania dla Pana Bronisława Arłukowicza, członka zarządu okręgu PZW w Szczecinie.

Przewodniczący sądu koleżeńskiego poinformował, że w minionym okresie działalności nie odnotowano żadnych naruszeń. Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie między innymi z aktywności działania Zarządu koła oraz sytuacji finansowej koła. Komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi koła za miniony okres. Walne zebranie członków koła w głosowaniu udzieliło absolutorium Zarządowi Koła nr 43 „ŁOSOŚ” w Resku.

Kolejnym punktem spotkania był wybór Prezesa, zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego na kolejną kadencję. Zebranie członków koła przebiegało bardzo sprawnie i rzeczowo, w głosowaniach powołano jednomyślnie nowe struktury koła. Prezesem na kolejną kadencje został wybrany pan Antoni Adamcewicz, Przewodniczącym komisji rewizyjnej pan Marek Wachnik, Przewodniczącym sądu koleżeńskiego pan Stanisław Buczek. Informacja o pełnym składzie zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego, delegatach na okręgowy zjazd oraz rzecznika dyscyplinarnego koła, będzie dostępna w gablocie informacyjnej koła.

Centrum Usług Społecznych w Resku (CUS) udostępniło miejsce umożliwiające zorganizowanie spotkania, za co Członkowie i Zarząd koła „ŁOSOŚ” bardzo dziękują.

Dziękuje wszystkim przybyłym za aktywny udział, zachęcam do dalszej współpracy i promowania spędzania wolnego czasu nad wodą. Ustępującym strukturom koła dziękuję bardzo za skuteczną pracę na rzecz koła. Nowym strukturom koła życzę powodzenia, sukcesów w promowaniu aktywnej działalności i rozwoju Koła „ŁOSOŚ” w Resku.

Antoni Adamcewicz

Resko24.pl, tekst i zdjęcia: PZW "Łosoś" Resko

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x