Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Zgodnie z § 4 ust.14 Regulaminu konkursu Gmina Resko zobowiązana jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności.

W związku z powyższym w celu potwierdzenia poprawności złożonych oświadczeń, prosimy o dostarczenie:
• dokumentów poświadczających pokrewieństwo z przodkiem, który pracował i zamieszkiwał miejscowość popegeerowską (dokumenty powinny potwierdzać linię pokrewieństwa od przodka do dziecka, dla którego ma być zakupiony sprzęt, takimi dokumentami mogą być np. akty urodzenia, akty małżeństwa). W Urzędzie Miejskim w Resku o przedmiotowe dokumenty można wnioskować w USC – pok. nr 2. Jednocześnie informujemy, że akty wystawione przed 2015 rokiem nie posiadają z mocy prawa wartości dowodowej – utraciły ważność, więc jeżeli ktoś posiada takie akty w domu to one są nieważne;
• dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania ucznia, np. opłaty za śmieci, opłaty za czynsz, umowy najmu lokalu, opłaty za podatek od nieruchomości.

Ww. dokumenty należy dostarczyć do dnia 13.12.2021 r. do pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim w Resku. Jeżeli pokrewieństwo nie zostanie potwierdzone przez wnioskodawcę zostanie on skreślony z listy ubiegających się o sprzęt do nauki zdalnej.

Zwracamy uwagę, że wydanie powyższych dokumentów przez odpowiednie organy stanu cywilnego może potrwać do 11 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Państwa.

Urząd Miejski w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x