Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W dniu 4 listopada 2021r. Gmina Resko, na podstawie złożonych przez mieszkańców oświadczeń, złożyła wniosek w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – „Granty PPGR”. Wniosek dotyczył zakupu sprzętu komputerowego dla 427 uczniów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wezwało Gminy do doprecyzowania informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej. W dniu 15 grudnia 2021r. Gmina Resko przekazała do Centrum Projektów Polska Cyfrowa skorygowany na podstawie dokonanej weryfikacji wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Po dokonanej weryfikacji Gmina Resko wnioskowała o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla 407 uczniów.

W dniu 14 lutego 2022r. zostały opublikowane wyniki naboru. Gminie Resko została przyznana kwota 983 000,00 zł. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostało określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj. 2 500,00 zł za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 000,00 zł za zakup tabletu.

Równocześnie informujemy, że Gmina obecnie czeka na podpisanie umowy na realizację Grantu. Po podpisaniu ww. umowy, zostanie ogłoszony przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, który następnie zostanie przekazany dla opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x