Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

                W dniu 21 kwietnia 2023 roku w Resku, odbyło się uroczyste otwarcie, zmodernizowanego Centrum Kultury. Gruntowny remont całego gmachu, oraz przylegającego otoczenia trwał ponad 17 miesięcy.

W oficjalnej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz władz wojewódzkich, byli to m.in.: Arkadiusz Czerwiński - Burmistrz Reska, Renata Kulik - Starosta Łobeski Renata Kulik,  Tomasz Sobieraj - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Halina Szymańska - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Gradus - Członek Zarządu Powiatu w Łobzie, Józef Leśniak - Radny Powiatu w Łobzie,  oraz wszyscy lokalni samorządowcy, przedstawiciele jednostek i instytucji, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Resko. Przybyłych gości powitała Joanna Kondrat - Dyrektor Centrum Kultury w Resku oraz pracownicy tej jednostki.

Niewątpliwie Centrum Kultury w Resku stanowi bardzo ważny punkt na mapie miasta. Placówka zajmuje się świadczeniem usług dla mieszkańców poprzez organizację różnorodnych wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych. W budynku znajduje się miedzy innymi duża sala ze sceną oraz biblioteka miejska.

Gruntowna modernizacja Centrum Kultury w Resku, to potężna inwestycja o łącznej wartości 5.278.881,29 zł obejmowała m.in. roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym kompleksowy remont wszystkich wnętrz obiektu(tj. m.in. sali „koncertowej”, biblioteki, główny hol, ciągi komunikacyjne, lobby, szatnia, klub seniora, kuchnia, kotłownia), remont dachu, remont elewacji zewnętrznej instalacje elektryczne (w tym :oprawy oświetleniowe, tablice rozdzielcze, instalacja sieci LAN). Pomyślano również o zagospodarowaniu placu przed budynkiem oraz wprowadzeniu udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo zainstalowano pompę ciepła, nowe instalacje sanitarne (c.o., kanalizacji sanitarnej, wentylacja, instalacja przeciwpożarowa). W budynku wszystkie sale (m in. biblioteka, czytelnia, sale do zajęć) przeszły kompleksowy remont oraz co najważniejsze została wyremontowana sala koncertowa, która po remoncie posiada pełną akustykę co pozwoli organizować koncerty na najwyższym poziomie.

Finansowanie projektu

Projekt pn.: „Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych”, jest to inwestycja, która otrzymała unijne dofinansowanie w oparciu o projekt przygotowany przez ekspertów Najda Consulting. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całkowity koszt projektu wyniósł 5 278 881,29 zł, natomiast wartość dofinansowania to 3 957 660,94 zł.

Zdjęcia: Justyna Walczykiewicz

Relacja filmowa ZS Resko:

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x