Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

pytaj wybieraj glosujFundacja im. Stefana Batorego rozpoczyna akcję Pytaj.Wybieraj.Głosuj. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców do zadawania osobom kandydującym w wyborach samorządowych pytań o sprawy ważne dla ich miejscowości, aby wyborcy mogli głosować świadomie. Do przygotowania spotkań z udziałem mieszkańców i przedstawicieli komitetów wyborczych zapraszamy organizacje, grupy nieformalne, media i inne zainteresowane środowiska lokalne.

7 i 21 kwietnia 2024 odbędą się wybory do władz lokalnych – gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

Do zorganizowania spotkań przedwyborczych zapraszamy organizacje społeczne, grupy nieformalne, media i inne lokalne środowiska. Organizatorzy spotkań mogą korzystać z logo i materiałów akcji Pytaj.Wybieraj.Głosuj – pod warunkiem, że działania nie służą agitacji wyborczej na rzecz jakiegokolwiek kandydata czy komitetu.
„Spotkania z kandydatami i kandydatkami mogą mieć formę debaty prowadzonej przez moderatora, wspólnego spaceru do miejsc, które mieszkańcy chcą zmienić, kawiarenki obywatelskiej lub nawet ankiety z pytaniami do osób kandydujących i komitetów” – mówi Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego.

Materiały akcji Pytaj.Wybieraj.Głosuj zawierają ulotki, broszury, poradniki: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/pytaj-wybieraj-glosuj/

„Wysoka frekwencja w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych pokazała, że Polki i Polacy są zainteresowani sprawami publicznymi. Obawiamy się jednak, że frekwencja w tych wyborach może być znacznie mniejsza niż w parlamentarnych, a przecież decyzje podejmowane w samorządach wpływają na nasze codzienne życie. Chcemy przypomnieć o tym wyborcom i wyborczyniom i zachęcić do zadawania osobom kandydującym pytań o sprawy ważne dla mieszkańców. Pozwoli to uświadomić nam wszystkim zakres spraw, na jakie przyszli samorządowcy będą mieć wpływ” – mówi Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego.

Resko24.pl/Fundacja im. Stefana Batorego

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x