Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Stop Pozarom 01Wraz z nadejściem wiosny wzrasta zagrożenie pożarami. Na taką sytuację składa się kilka czynników. Wiosenne promienie słońca ogrzewają otoczenie podwyższając temperaturę powietrza, która sprzyja zapłonowi oraz rozwijaniu się pożaru. Kolejny, to występowanie po czasie zimowego spoczynku dużej ilości suchej roślinności oraz materii organicznej zgromadzonej na powierzchni gleby, stanowiące łatwopalny materiał.

Pożar lasu charakteryzuje się zazwyczaj trudnymi warunkami terenowymi, które mogą uniemożliwiać dotarcie wozów gaśniczych do całej linii ognia rozprzestrzeniającego się w różnych kierunkach i z różną intensywnością. Co więcej, ograniczone możliwości pozyskiwania wody na terenach leśnych zmuszają strażaków do stosowania wszystkich dostępnych narzędzi oraz maszyn, które mogą przyczynić się do opóźnienia rozwoju pożaru czy też jego szybszego ugaszenia.

Sprzęt podręczny jest przeznaczony do usuwania zagrożeń w zarodku. Stosowany podczas gaszenia zarośli, upraw rolniczych i mało intensywnych pożarów leśnych pokrywy gleby. Dobrze sprawdza się również do dogaszania i dozowania pożarzysk.

Sprzęt podręczny do gaszenia pożaru można podzielić na następujące grupy:

- hydronetki, wiadra, konewki i gaśnice wodno-pianowe, przeznaczone do gaszenia poprzez wykorzystanie wody,
- tłumice i gałęzie, służące czasowemu przerywaniu płomieniowego procesu palenia,
- łopaty i szufle, zatrzymujące strefy spalania glebą mineralną,
- motyki, grabie, siekiery i piły sprawdzające się podczas wykonywania przerw poprzez usunięcie materiałów palnych.

Lekkomyślne zachowania, prowadzą do tragicznych w skutkach pożarów lasów.

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Mało kto zdaje sobie sprawę z zastraszających statystyk: aż 9 na 10 pożarów lasów to wina człowieka! Łatwo lekceważy się proste i oczywiste reguły bezpiecznego zachowania w lesie. Często pożary lasów spowodowane są rozprzestrzenianiem się pożarów np. łąk czy nieużytków. Zdarza się, że ogień powstaje w wyniku niesprawnego środka transportu drogowego lub kolejowego. Pamiętajmy, że pożar lasu może dotkliwie i bezpośrednio dotknąć nas, naszych bliskich i nasz majątek.

Powinniśmy propagować bezpieczne i odpowiedzialne zachowanie oraz być świadomi zagrożenia.

Zasady bezpiecznego zachowania:

- biwakowanie tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
- w lesie bezwzględnie nie używamy ognia,
- ognisko można rozpalić tylko w miejscu oznakowanym odpowiednimi tablicami; jeżeli nie spotkaliśmy takiego miejsca w lesie musimy zachować odległość 100 m od jego granicy,
- nie palimy w lesie papierosów,
- nie wjeżdżamy autem na nieoznaczone drogi leśne,
- jeżeli zauważymy pożar lub kogoś, kto stwarza zagrożenie – nie zwlekamy, alarmujemy!

W jaki sposób i kogo zaalarmować?


Po pierwsze: nie trać głowy! Rozejrzyj się dookoła i ostrzeż osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. Niezwłocznie zaalarmuj straż pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Po zgłoszeniu się dyżurnego podaj:

  1. swoje imię i nazwisko,
  2. możliwie dokładną lokalizację miejsca, w którym się pali; jeśli masz taką możliwość, podaj pozycję odczytaną z systemu GPS,
  3. co się pali (czy jest to pożar ściółki, czy ogień objął wierzchołki drzew, czy jest to drzewostan młody czy stary, iglasty czy liściasty); w miarę możliwości określ szacunkowo powierzchnię pożaru (np. pali się ściółka w starym drzewostanie iglastym na powierzchni o wielkość boiska do siatkówki),
  4. czy zagrożeni są ludzie, zwierzęta gospodarskie i budynki,
  5. po podaniu powyższych danych nie należy się rozłączać do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący zgłoszenie może jeszcze zażądać dodatkowych informacji.Pamiętaj! Alarmując służby ratunkowe mów wolno i wyraźnie. Odruch zaalarmowania jak najszybciej poprzez wykrzyczenie informacji znacznie opóźnia jej przekazanie czyniąc ją niezrozumiałą i nieprecyzyjną.

W przypadku wyrządzenia szkody sprawca ma obowiązek jej naprawienia zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

Korzystajmy więc z tego wspaniałego miejsca jakim jest las z rozsądkiem i pozwólmy zachować go dla kolejnych pokoleń.

Resko24.pl/Tekst i zdjęcia: Nadleśnictwo Resko

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x