Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Centrum Opiekunczo Mieszkalne Resko 10Powiat Łobeski uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Resku".

Na podstawie aneksu z dnia 07.07.2021 r. do umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim wartość dofinansowania wynosi 2.222.371,57 z1 a całkowity planowany koszt kwalifikowany inwestycji wynosi 3.464.959,20 zł.
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Resku. Centrum zlokalizowane będzie w istniejącym budynku na terenie dawnego oddziału dziecięcego Szpitala w Resku.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Resku profilowane jest w kierunku opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym osoby niesamodzielne. W Centrum przebywać będzie 20 osób z czego 5 osób przebywać będzie całodobowo. W ramach pobytu uczestnicy Centrum będą mogli skorzystać z opieki i różnych form rehabilitacji.

Budynek będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zaplanowano wyposażenie budynku w dźwig osobowy. Po zakończeniu prac budowlanych obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt i meble."

Resko24.pl/Powiatlobeski.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x