Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Gmina Resko w ramach posiadanych środków dokonuje dodatkowego naboru wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

W związku z powyższym od dnia 6 października rusza dodatkowy nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogli skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Cel: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko (pokój nr 3), na załączonych wzorach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w terminie do 14 października 2022 roku.

Ilość środków jest ograniczona. O otrzymaniu sprzętu komputerowego decyduje data wpływu złożonego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami.

Do złożonych oświadczeń, prosimy o dostarczenie:

kopii dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR,
dokumentów poświadczających pokrewieństwo z przodkiem, który pracował i zamieszkiwał miejscowość popegeerowską (dokumenty powinny potwierdzać linię pokrewieństwa od przodka do dziecka, dla którego ma być zakupiony sprzęt, takimi dokumentami mogą być np. akty urodzenia, akty małżeństwa). W Urzędzie Miejskim w Resku o przedmiotowe dokumenty można wnioskować w USC – pok. nr 2. Jednocześnie informujemy, że akty wystawione przed 2015 rokiem nie posiadają z mocy prawa wartości dowodowej – utraciły ważność, więc jeżeli ktoś posiada takie akty w domu to one są nieważne;
dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania ucznia, np. zaświadczenia ze szkoły, opłaty za śmieci, opłaty za czynsz, umowy najmu lokalu, opłaty za podatek od nieruchomości,
dokumentów potwierdzających nieotrzymanie na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPRZĘTU I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA USŁUG.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PPGR.pdf
Załącznik 7. OŚWIADCZENIE_DLA_RODZICA_PRAWNEGO OPIEKUNA.doc
Załącznik 8. OŚWIADCZENIE_UCZNIA_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ.doc

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x