Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Maly strazak dofinansowanie OSP Resko 01W czwartek, 29 grudnia 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – w obecności Posła Leszka Dobrzyńskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, nadbryg. Jarosława Tomczyka - Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i dh Krzysztofa Palucha ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przedstawiciele 13 Ochotniczych Straży Pożarnych odebrali umowy na łączną kwotę ponad 100 tys. zł.

Program Mały Strażak umożliwia jednostkom OSP zakup między innymi ubrań, hełmów, węży, agregatów, pilarek i namiotów, potrzebnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

OSP w Resku otrzymała dofinansowanie WFOŚiGW w wysokości 8 tys. zł, które przeznaczyła na zakup 5 hełmów strażackich.

Hełm strażacki należy do asortymentu środków ochrony indywidualnej. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, pełnienia służby w podziale bojowym, manewrów, ćwiczeń taktycznych i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego strażak wykonuje zadania w odzieży specjalnej, wyposażony w środki ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty, stosownie do charakteru wykonywanych czynności. Dzięki inwestycji poprawią się warunki pracy strażaków.

Całkowity koszt zadania: 9750 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW: 8000 zł
Wkład własny: 1750 zł

logo finansowanie

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x