Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Poprawa bezpieczeństwa to jeden z warunków, aby w gmachu Przedszkola Miejskiego w Resku mógł funkcjonować żłobek dla dzieci.

Wykonanie parkingu przy Przedszkolu Miejskim w Resku oraz zagospodarowanie terenu (wykonanie ogrodzenia) - rozbiórka wszystkich istniejących zniszczonych i popękanych nawierzchni z betonu asfaltowego oraz betonu cementowego w zakresie obszaru inwestycji. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, miejsc postojowych oraz utwardzenia istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Droga pełnić będzie funkcje drogi manewrowej dla autobusów dowożących dzieci do przedszkola. W zakresie inwestycji planuje się wymianę istniejącej zniszczonej nawierzchni chodnika na nawierzchnie wykonaną z betonowej kostki brukowej.

Zaprojektowano chodnik, który pełnić będzie również funkcję peronu przystankowego dla autobusów dowożących dzieci do przedszkola. W celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie peronu przystankowego przewidziano wykonanie barierek zabezpieczających przed wtargnięciem uczniów pod koła jadącego pojazdu - to tylko kilka elementów projektu „Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej”.

Dodatkowo w miejscu inwestycji powstaną zadaszenia/wiaty na wózki dziecięce oraz wykonanie oświetlenia ekologicznego.

30 października 2019 r. Gmina Resko decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymała dofinansowanie do kwoty 1.413.270,05 zł stanowiącej nie więcej niż 74,9% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

  • z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 1.224.834,04 zł, stanowiącej nie więcej niż 86,6 % dofinansowania Projektu;
  • z środków Budżetu Państwa do kwoty 188.436,01 zł, stanowiącej nie więcej niż 13,3 % dofinansowania Projektu.

Całkowite wydatki Projektu „Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej” wyniosą 1.884.360,13 zł. Wymagany wkład własny Gminy Resko wynosić będzie nie mniej niż 471.090,08 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022

Koszt inwestycji związanej z infrastrukturą drogową wyniesie: 1 292 644,00 zł, wykonawcą robót budowlanych jest firma ZUBWiT Resko sp. z o.o. sp. k. Roboty przy budowie zatoki autobusowej, mają zostać zakończone z końcem października bieżącego roku.

Realizacja całego projektu związanego z uruchomieniem żłobka w Resku, ma wpłynąć na poprawę aktywności przedstawicieli grup dotkniętych problemami społecznymi, wciągając mieszkańców gminy w życie zawodowe oraz społeczne. Projekt zakłada, że inwestycja bezpośrednio przyczyni się do ożywienia gospodarczego obszaru – dzięki aktywizacji zawodowej kobiet. Żłobek w Resku miałby zacząć funkcjonować w 2022 roku.

Resko24.pl/BIP Urząd Miejski w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

Franio
+3 # Franio 2021-08-17 19:39
Polecam wszystkim lekturę:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Betonoza._Jak_si%C4%99_niszczy_polskie_miasta
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x