ZALOGUJ

Szukaj w Portalu Resko24.pl

Drukuj

Odszkodowanie powypadkowe – jakie sztuczki stosują ubezpieczyciele?

włącz . Opublikowano w Aktualności

Wypadek samochodowy wiąże się ogromnym stresem oraz stratami. Z reguły pojazd zostaje mniej lub bardziej zniszczony, a nie zawsze mamy sumę potrzebną, na jego naprawę. Niestety ubezpieczyciele nie ułatwiają nam sytuacji. Powszechnie stosowaną praktyką jest zaniżenie wysokości odszkodowania powypadkowego, a czasem nawet odmowa wypłaty pieniędzy.

Jakie odszkodowanie przysługuje nam po wypadku samochodowym?
Na początek powinniśmy wiedzieć, jakie świadczenia nam przysługują, gdy nasz samochód ulegnie zniszczeniu w wypadku samochodowym. Większość poszkodowanych przyjmuje od ubezpieczyciela pierwszą wycenę kosztów naprawy i na tym kończy likwidacje szkody. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że przysługuje im nie tylko odszkodowanie powypadkowe, ale też inne świadczenia.

Drukuj

Niebezpiecznie na "bujanym mostku" [ZDJĘCIA]

włącz . Opublikowano w Aktualności

Pilnej naprawy wymaga tzw. "bujany mostek" przez rzekę Regę w parku miejskim. Do naszej redakcji napisał Czytelnik i przysłał zdjęcia.

Nie jest to nasza pierwsza interwencja w sprawie tej kładki, teraz brakuje desek. Pozostałe również są w kiepskiej kondycji.

Codziennie tędy przechodzą piesi, osoby starsze, rodzice z dziećmi, ale również dzieci bez opieki. Niewiele trzeba, aby doszło do wypadku.

Drukuj

Mieszkańcy gminy Resko protestują przeciwko fermie norek

włącz . Opublikowano w Aktualności

Mieszkańcy gminy Resko zgłaszają swój sprzeciw odnośnie kontrowersyjnej inwestycji w obrębie Smólska i Piasków. Miałaby tam powstać ferma na 340 tysięcy sztuk norek! Do Urzędu Miejskiego w Resku wpłynęło pismo wraz z podpisami mieszkańców którzy sprzeciwiają się budowie fermy.

Obecnie inwestor z Nowogardu póki co nie może zrealizować swoich zamiarów. Podczas sesji która odbyła się 25 stycznia b.r, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego na którym inwestor chciał wybudować fermę norek na 340 tysięcy sztuk zwierząt.

W przyjętym planie zagospodarowania ustalono, że tereny w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym przeznacza się na tereny rolnicze i do prowadzenie upraw leśnych z dopuszczeniem na zabudowę zagrodową oraz do użytkowania turystycznego. Uchwała została przyjęta przez radnych, dzisiaj jest już prawomocna.

Drukuj

Starogard - Mołstowo. Owies na drodze, czyli rozpoczęły się żniwa [ZDJĘCIA]

włącz . Opublikowano w Aktualności

Wczoraj (06.08) w godzinach wieczornych na odcinku drogi Starogard - Mołstowo rozsypał się owies.

Obydwa pasy ruchu, na odcinku 2 km były pokryte owsem. Najprawdopodobniej rozszczelniła się burta przyczepy w której transportowano zboże. Na miejscu interweniowały 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Reska. Wielkie sprzątanie trwało, aż do 2 w nocy.

Rozpoczęły się żniwa, na okolicznych drogach porusza się coraz więcej sprzętu rolniczego. Prace w polu często trwają do późnych godzin nocnych. Często z racji niewielkiej prędkości oraz swoich gabarytów może stwarzać zagrożenie na drodze.

Drukuj

Rozmowy w Szczecinie w sprawie przekazania Szpitala w Resku nowemu operatorowi

włącz . Opublikowano w Aktualności

Sprawa przekazania Szpitala w Resku do prowadzenia przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie jest już na końcowym etapie. Praktycznie zakończono negocjacje z Nowogardem i ustalono treść umowy oraz zasady przekazania obiektu. Ustalono także zasady przekazania działalności w toku pomiędzy SPSR w Nowogardzie, a SPZZOZ w Gryficach.

Zakłada się, że przekazanie szpitala może nastąpić już 31 sierpnia 2017 r., czyli na cztery miesiące przed upływem okresu wypowiedzenia umowy przez Dyrektora Piotra Sołtysińskiego, aby tak się jednak stało konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łobeskim, a SPZZOZ w Gryficach dotyczącego skrócenia okresu wypowiedzenia we wcześniejszym rozwiązaniu umowy. W rozmowach tych po stronie Gryfic bierze również udział Wydział Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym dla SPZZOZ w Gryficach. Negocjacje w tej kwestii Zarząd Powiatu w Łobzie prowadzi już od dwóch miesięcy, a ich celem jest rozstanie się z dotychczasowym dzierżawcą bez wzajemnych roszczeń, co roboczo nazwano „opcją zero”.

Drukuj

Mówisz jezioro, myślisz Stara Dobrzyca. Latem to miejsce odżywa [ZDJĘCIA, FILM]

włącz . Opublikowano w Aktualności

Stara Dobrzyca wielu mieszkańcom naszej gminy i nie tylko, kojarzy się najczęściej z letnim wypoczynkiem nad wodą.

Oddalona ok. 16 km (przez Gardzin ok. 12 km) na północny wschód od Reska Stara Dobrzyca, ulokowana jest nad malowniczym jeziorem Dobrzyckim. Najczęściej wypoczywają tutaj mieszkańcy gminy Resko, ale pojawiają się tutaj letnicy z sąsiednich gmin i innych części kraju. Odpoczywają, biwakują, korzystają z kąpieli i łowią ryby. Część osób w domkach letniskowych spędza całe lato.

Wokół jeziora została wytyczona trasa spacerowa. Do niedawna można było podziwiać dawny pałac rodu Borków, niestety w tym roku spora jego część uległa zawaleniu. Pałac pozostaje w prywatnych rękach i raczej nie ma już szans na jego odratowanie.

Drukuj

Stypendia szkolne - informacja

włącz . Opublikowano w Aktualności

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Resku.

Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych faktur zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Resku Nr XXV/202/17 z dnia 9 marca 2017 r.

Drukuj

Można już składać wnioski na 500+ 2017/18

włącz . Opublikowano w Aktualności

Urząd Miejski w Resku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Resku pok. nr 3. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.

* W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

Eskumed Pierwsza Pomoc & Ratownictwo Medyczne